Fietsen in Amsterdam 2012
Christian Lendl BY

Aanbevelingen voor het gebruik van AI in publieke processen

Welke factoren beïnvloeden de adoptie en integratie van disruptieve technologieën (bijv. simulatie- en voorspellingsmodellen, mapping, data-analyse) in publieke besluitvormingsprocessen? Het Horizon 2020 project URBANITE benadert deze vraag vanuit het perspectief van de gemeentes om lokale ecosystemen voor mobiliteitsdata te ontwikkelen die gebruik maken van data-gedreven, disruptieve technologieën. 

Waag en de gemeente Amsterdam onderzochten de rol van de burger in het vormgeven van het gebruik van mobiliteitsdata in de stad. Burgers, beleidsmakers en andere belanghebbenden hebben samen een online ecosysteem voor mobiliteitsgegevens gecocreëerd.

Om de inzichten uit het URBANITE-project in kaart te brengen, voerde Waag een cocreatie workshop en interviews uit met de verschillende partners en nodigde hen uit om te reflecteren op hun ervaringen, de uitdagingen die ze tegenkwamen en de lessen die ze leerden tijdens dit proces.

We hebben verschillende belangrijke stappen, vereisten en prioriteiten geïdentificeerd voor het bouwen van een geïntegreerd ecosysteem, dat bestaat uit mobiliteitsdata en disruptieve technologieën, met elk hun eigen specifieke uitdagingen.

Lees hier onze beleidsbrief waarin deze uitdagingen, lessen en aanbevelingen uiteengezet worden (in het Engels):

beleidsbrief

 

Aanbevelingen

 

De noodzakelijke stappen die we gedefinieerd hebben zijn:

· De gegevensbehoefte en het gebruik / de ontwikkeling van disruptieve technologieën identificeren
· Bewust wording creëren van bestaande data
· Toegang krijgen tot bestaande data                   
· Zorgen voor kwaliteit, correctheid, volledigheid en nauwkeurigheid van data
· Voldoen aan interoperabiliteitsnormen

Het is noodzakelijk om bij deze uitdagingen in elk van de bovenstaande stappen te voldoen voordat de technische ontwikkeling van een groter data-ecosysteem zich kan ontwikkelen. Naast deze uitdagingen, is het ook belangrijk om te voldoen aan andere eisen, zoals ethische bezwaren rond de ontwikkeling en het gebruik van technologie in publieke beleidsvorming. Deze vereisten omvatten:

· Menselijke beleidsvormers (bijv. beleidsmakers en ambtenaren) moeten de implicaties en beperkingen van technologische output (bijv. datavisualisaties, modellen en voorspellingen) begrijpen en nauwkeurig onderzoeken. 
· Het gebruik van gegevens en ontwrichtende technologieën moet verenigbaar zijn met relevante wetgeving en publieke waarden (bijv. met betrekking tot privacy en transparantie). 
· Technologische output moet relevant en bruikbaar zijn voor beleidsvormers.
· Technologische resultaten moeten verklaarbaar zijn in die zin dat de redenering, bronnen en overwegingen die tot een aanbeveling of voorspelling leiden, door mensen gereproduceerd en gevalideerd moeten kunnen worden.
· Het gebruik van de technologie moet het vertrouwen winnen van burgers, beleidsvormers en andere belanghebbenden.

Onze aanbevelingen voor lokale beleidsmakers worden gepresenteerd in de vorm van prioriteiten tijdens het ontwerpproces. Deze ontwerpproces-prioriteiten omvatten:

· Participatieve ontwikkeling 
· Identificatie van een gedeelde missie
· Modulair en iteratief ontwikkelingsproces
· Open (standaarden / bron / binnen het proces van ontwikkeling)
· Onderwijs


Deze aanbevelingen zijn bedoeld om mensen te helpen met het inzetten van betrouwbare data-gedreven, disruptieve technologieën ter ondersteuning van menselijke besluitvormingsprocessen.
 

Gepubliceerd

Auteurs

project

EU official flag

Urbanite has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870338.