Amsterdam 021: maak je toekomst

Met veel trots kunnen wij berichten over de start van het programma ‘Amsterdam 021, maak je toekomst’, waarin de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), digitale pionier Waag/Fablab Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam de handen ineenslaan om kinderen en jongeren digitaal vaardig te maken en voor te bereiden op de toekomst. 

Amsterdam 021 is een voortzetting en opschaling van onze jarenlange pioniersactiviteiten en inzet in de maker movement, maakonderwijs en de ontwikkeling van 21st century skills. Waag zet binnen Amsterdam 021 haar kennis en ervaring in om maker spaces in de OBA vestigingen in de wijken in te richten, traint OBA-medewerkers in maakonderwijs en digitale fabricage en biedt programma en activiteiten in de vestigingen aan. Met als ultiem doel: ieder kind de kans geven uitvinder te worden.

Maakonderwijs is leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te helpen uitvinder te worden. Maakonderwijs stimuleert hoofd, handen en hart. In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen, zowel jongens als meisjes, op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken. De leerlingen van vandaag, en daarmee de werknemers en burgers van morgen, kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te ontplooien. Door de verbinding tussen creativiteit en technologie kunnen kinderen zich beter ontwikkelen: kennis wordt meteen toegepast en ingezet voor het maken van dingen die ze leuk vinden.

In samenwerking met een grote hoeveelheid nationale en internationale partners organiseren wij verschillende programma’s; op woensdagmiddagen knutselen kinderen met technologie tijdens FabSchool; we helpen leraren zich te professionaliseren gedurende vierdaagse Teacher Maker Camps en stimuleren de bottom-up maakonderwijsbeweging in Nederland via Platform Maker Education.

De samenwerking is voor de betrokken partijen een logische, omdat zij hun krachten kunnen bundelen: infrastructuur en publieksbereik (OBA), ervaring met maakonderwijs en het opzetten van maker spaces (Waag), ervaring met programma en stadsmaken (Pakhuis de Zwijger) en onderzoek en slagkracht van studenten (HvA). De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft. De gemeente Amsterdam investeert € 2 miljoen in het programma ‘Amsterdam 021', dat zogenoemde Maakplaatsen ontwikkelt in diverse OBA-vestigingen.