Waag’s Creative Learning Lab organiseert jaarlijks een meerdaagse professionaliseringscursus voor leerkrachten en docenten in maakonderwijs. Hier maken leraren kennis met de nieuwste maaktechnieken zoals digitale fabricage, 3D-printen, electronica en programmeren. Maar vooral zetten ze voor even hun leraarspet af en de leerlingpet op en krijgen ze de kans om geïnspireerd te raken, veel te leren en te maken wat ze altijd al hebben willen maken.

Jongeren groeien op in een wereld omgeven door technologie. Technologie is lifestyle en commodity geworden. Tegelijkertijd zien jongeren technologie als iets dat moeilijk is, ondoorgrondelijk en buiten henzelf ligt. Bovendien bepaalt de technologie hoe je haar gebruikt; met deze app doe je zus en met dit apparaat zo.

Nederland heeft burgers nodig met vaardigheden van en voor de 21ste eeuw. Vaardigheden als mediawijsheid, ICT geletterdheid, creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en bewust burgerschap. Deze stellen jongeren in staat een actieve rol in de samenleving te spelen, waardoor zij hun leefomgeving en maatschappelijke kansen verbeteren.

Maakonderwijs

Maken heeft een nieuwe betekenis gekregen. Door internet zijn nieuwe maakprincipes ontstaan, gebaseerd op openheid, sociale verbondenheid en transparantie. Beroepen ontstaan op het grensvlak van virtuele en fysieke realiteit: de ambachten van de nieuwe eeuw. Met digitale fabricage worden fysieke producten gemaakt: de volgende fase in de digitale revolutie. Mensen willen zelf betekenis aan producten geven (personalisatie). Wanneer mensen vorm geven aan hun omgeving, neemt bewustzijn van het handelingsperspectief toe en daarmee eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor omgeving en leven.

"Wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik, wat ik doe begrijp ik”. Met deze uitspraak gaf Confucius 2.500 jaar geleden een belangrijk principe weer: we begrijpen de wereld beter als we er actief mee aan de slag gaan, niet als we er alleen over praten. In het maken ontmoeten we de wereld, krijgen we nieuwe ervaringen en leren we over wat werkt en wat niet. Maken leidt tot kennis, inzichten en mogelijkheden.

Veel docenten maken schoorvoetend gebruik van technologie in hun klaslokaal. Ze zijn te weinig bekend met digitale fabricage, programmeren en physical computing om te zien welke mogelijkheden deze bieden om lessen te verrijken.

In het Teacher Maker Camp voor makeronderwijs staan creativiteit, het zelf doen, enthousiasme voor het maken en leergierigheid centraal. Om docenten te inspireren, om ervoor te zorgen dat ook zij de vaardigheden van de 21e eeuw hebben, en om hen uit te dagen hun leerlingen beter voor te bereiden op de 21e eeuw.

Gerelateerde artikelen