ASCL-overview
Waag BY-NC-SA
Amsterdam Smart Citizens Lab #1
Waag BY-NC-SA
ASCL-lab-cover
Waag BY-NC-SA
ASCL-spread
Waag BY-NC-SA

Amsterdam Smart Citizens Lab publicatie

Ter afsluiting van een pilot binnen het Amsterdam Smart Citizens Lab maakten we in samenwerking met Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en schrijver Laurence Hendriquez een Engelstalige publicatie getiteld Amsterdam Smart Citizens Lab, Towards community driven data design.

De publicatie illustreert het experiment waarbij meer dan vijftig deelnemers - wetenschappers, ontwerpers en stadsbewoners - de wereld om hun heen zelf in kaart brengen met behulp van goedkope, open-source technologie. In de publicatie delen we het hele proces, van begin tot eind, vanuit onze ervaringen én die van de deelnemers. We hopen hiermee anderen te inspireren, maar ook te leren van onze fouten en verbeterpunten.

De publicatie is te downloaden als pdf.

Zelf meten is zelf weten
Steeds meer mensen wonen in de stad, en hun gezondheid en welbevinden zijn in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de leefomgeving: lucht, bodem, water en geluid. In het Smart Citizens Lab verkenden we tools en applicaties waarmee je deze omgevingsfactoren kunt monitoren. Wat kunnen we allemaal meten, hoe doen we dat het beste, en misschien wel het belangrijkste, hoe gebruiken we die zelf vergaarde kennis vervolgens om Amsterdam gezonder of leuker te maken?

“De vragen binnen het lab waren minstens zo divers als de deelnemers van de pilot.” vertelt Frank Kresin, Waag’s research director. “Het hele traject zorgt ervoor dat bewoners van Amsterdam beter geïnformeerd worden en zich sterker betrokken voelen bij hun stad. Ze zullen straks op basis van gelijkwaardigheid een gesprek kunnen voeren met de overheid en haar instanties – ook als ze het ergens niet mee eens zijn. Daarnaast werden de deelnemers vooral uitgedaagd om op basis van eigen onderzoek tot bevindingen te komen, en tegelijkertijd de betrekkelijkheid van eigen en andermans standpunten in te zien.”

Naast hardware experts uit ons eigen Fablab, was ook het RIVM nauw betrokken bij de pilot om de nodige support te leveren aan alle deelnemers. Zij vertelden over de mogelijkheden, impact en relevantie van de zelfmetende burger, of vulden aan met specifieke kennis over sensoren, meetstrategieën, visualisatie of andere technische zaken die relevant waren voor onze experimenten.

Het vervolg
Na het succes van deze één-jarige pilot krijgt het Amsterdam Smart Citizens Lab een nieuw hoofdstuk: Making Sense. Hetzelfde bottom-up citizen science concept, maar dan in andere Europese steden met partners als Arduino en Fablab Barcelona. Een van plannen is het ontwikkelen van een toolkit waarmee andere steden ook zo aan de slag kunnen met het opzetten van hun eigen Smart Citizen Lab. Met uiteindelijk doel wereldwijd meer schone, gezonde en leefbare steden.