Smart Citizens
Waag (BY-NC-SA)
life

Smart Citizens Lab

Het Smart Citizens Lab bouwt voort op een van de pilaren onder Waags manier van werken: public research. Ze ziet de maatschappij als een gemeenschap die samen onderzoek doet en baseert zich daarbij op citizen science: onderzoek dat niet naar, maar met de burger gedaan wordt. De burger krijgt een plek aan de ontwerptafel. Smart citizens zijn mensen die onderzoeken hoe we onze soevereiniteit van de smart city kunnen terugwinnen. We eigenen ons het internet of things toe om onze leefomgeving in kaart te brengen en te verbeteren.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven. In het Smart Citizens Lab passen we dit toe door middel van citizen sensing: burgers krijgen zelf open-source tools om hun leefomgeving te meten en leren de data te interpreteren. Door hun informatiepositie te versterken, staan burgers sterker in het gesprek. En ze krijgen handvatten aangereikt om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld Hollandse Luchten: in dit project ontworpen we open-source sensors voor luchtkwaliteit, die gemakkelijk en goedkoop te produceren zijn. Deze HoLu-kits worden in pilots verspreid onder bewoners die in regio’s wonen waar de luchtkwaliteit lager is, zoals rond de Tata Steel-fabriek in de regio IJmond. We leren burgers zelf de luchtkwaliteit te meten en de data te interpreteren. Zo staan ze sterker in het gesprek met gemeenten, provincie en bedrijven.