Smart Citizens
Waag BY-NC-SA
life

Smart Citizens Lab

Het Smart Citizens Lab bouwt voort op een van de pilaren onder Waags manier van werken: public research. Ze ziet de maatschappij als een gemeenschap die samen onderzoek doet en baseert zich daarbij op citizen science: onderzoek dat niet naar, maar met de burger gedaan wordt. De burger krijgt een plek aan de ontwerptafel. Smart citizens zijn mensen die onderzoeken hoe we onze soevereiniteit van de smart city kunnen terugwinnen. We eigenen ons het internet of things toe om onze leefomgeving in kaart te brengen en te verbeteren.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven. In het Smart Citizens Lab passen we dit toe door middel van citizen sensing: burgers krijgen zelf open-source tools om hun leefomgeving te meten en leren de data te interpreteren. Door hun informatiepositie te versterken, staan burgers sterker in het gesprek. En ze krijgen handvatten aangereikt om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld Hollandse Luchten: in dit project ontworpen we open-source sensors voor luchtkwaliteit, die gemakkelijk en goedkoop te produceren zijn. Deze HoLu-kits worden in pilots verspreid onder bewoners die in regio’s wonen waar de luchtkwaliteit lager is, zoals rond de Tata Steel-fabriek in de regio IJmond. We leren burgers zelf de luchtkwaliteit te meten en de data te interpreteren. Zo staan ze sterker in het gesprek met gemeenten, provincie en bedrijven.

projecten

Imagining public connectivity

FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab
Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.

NWA-route Smart Liveable Cities

NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab
Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.

Publiek-Civiele Samenwerking

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab
In dit project onderzoekt Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.

Thermo-staat

Thermo-staat
Smart Citizens Lab
Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

Beter Leven

Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab
Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.

Shared Cities, Smart Citizens

Data visualisation - data graphics
Smart Citizens Lab
Waag en twee partners voerden onderzoek uit naar de vraag hoe burgers meer invloed op- en in de slimme stad kunnen krijgen.

Tipping the balance

opening planet b
Smart Citizens Lab
Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.

Embassy of Health

Dutch Design Week - Embassy of Health
Smart Citizens Lab
Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.

Hollandse Luchten

Woman with sensor
Smart Citizens Lab
Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin burgers van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.