Amsterdam Sounds pilot 2
Waag BY-NC-ND

Amsterdam Sounds Kit

Onder de naam Amsterdam Sounds meten bewoners en ondernemers in Amsterdam samen omgevingsgeluid op verschillende locaties in de stad. Door data samen te verzamelen met behulp van sensortechnologie kunnen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we Citizen Sensing. Dankzij deze werkwijze kunnen burgers, handhavers, experts en bestuurders elkaar op een nieuwe manier vinden rondom een complex onderwerp.

Amsterdam Sounds Sensorkit

De Amsterdam Sounds Kit is een open-source geluidsmeter die betaalbaar is en makkelijk is te reproduceren voor een hobbyist. Daarbij is de meter ‘open’, zodat we binnen het Amsterdam Sounds project maximale controle over de metingen en de data behouden. Waag heeft gekozen zelf een sensor te ontwikkelen omdat er geen andere open-source geluidsmeters te vinden zijn die volledig aan onze uitgangspunten voldoen. De AmsterdamSoundsKit bestaat zoveel mogelijk uit componenten die makkelijk verkrijgbaar en toepasbaar zijn. Je kunt de kit zelf nabouwen.

Bekijk de Amsterdam Sounds Sensorkit