Amsterdam Sounds

Amsterdam Sounds is een platform voor het meten van geluidsoverlast in Amsterdam. Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we geluidsoverlast op verschillende locaties in kaart. Door data samen te verzamelen met behulp van nieuwe sensortechnologie kunnen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we Citizen Sensing. Dankzij deze werkwijze kunnen burgers, handhavers, experts en bestuurders elkaar op een nieuwe manier vinden rondom een complex onderwerp.

Citizen Sensing

Citizen Sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving samen met burgers in kaart te brengen. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan zowel het geluidsniveau (dB) als het type geluid gemakkelijk door burgers gemeten worden. Amsterdam Sounds stelt burgers zo in staat om met behulp van sensoren geluidsoverlast in kaart te brengen. Burgers werken samen met experts om de leefomgeving te meten, de data te analyseren en te werken aan een strategie voor daadwerkelijke reductie van de geluidsoverlast.

Geluidsoverlast

Naar aanleiding van vele klachten over geluidsoverlast in de binnenstad van Amsterdam heeft de Ombudsman Metropoolregio enkele maanden lang ter plaatse onderzoek gedaan. Met name de vele geluiden midden in de nacht zoals getoeter en geschreeuw leiden tot ergernis en slaapproblemen bij de bewoners. Naast de ergernissen die dit oplevert, hebben beide ook een negatieve invloed op de gezondheid. Dit project biedt kans om bewustwording over geluidsoverlast te vergroten en de positie van de burger te versterken. Dankzij meetinformatie en groeiende kennis over geluidsoverlast ontstaat een geïnformeerde dialoog over de problematiek.

Meetups

Op de pilotlocaties organiseren we een aantal meetups waarin we de meetinstrumenten introduceren zodat burgers zelf aan de slag kunnen gaan. Deze meetups zijn ook een ontmoetingsplek waar burgers, experts, bestuurders, handhavers en organisaties met elkaar in gesprek kunnen over de lokale situatie.

Website

Alle informatie over Amsterdam Sounds, de pilotlocaties en de meettechnieken vind je op de website van het project: amsterdamsounds.waag.org.

Project duration

1 mei 2018 - 1 jul 2021

Links

Team

Financiers

Partners

  • Ombudsman Metropool Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam
  • Sensing Clues
  • Sensemakers Amsterdam

Gerelateerde artikelen