Waag Open Space
Waag BY-NC-SA

Apps en business

Op maandag 4 juni 2012 vond, in het kader van Apps for Amsterdam, een Waag Open Space plaats in de Waag op de Nieuwmarkt. Ongeveer 60 ontwikkelaars en ondernemers kwamen bijeen voor het onderwerp 'Apps en Business'. Waag en Appsterdam hadden voor deze interactieve sessie drie sprekers bij elkaar gebracht: Patrick de Zeeuw van Startup Bootcamp, John van Echtelt van Nederland Opent Data en Martijn Blom van De Investeerders Club.

Apps for Amsterdam richt zich dit jaar niet alleen op de ontwikkeling van slimme apps, maar ook op het ondersteunen van ontwikkelaars en bedrijven bij het verduurzamen van hun applicatie. In dat kader onderzochten we tijdens de Waag Open Space de wijze waarop Open Data, Apps en Business samen gaan.

Patrick de Zeeuw trapte de avond af. Vanuit Startup Bootcamp werkt hij veel samen met startende ondernemers. In verschillende pitch rondes voor een internationale jury van investeerders krijgen startups de kans zichzelf te bewijzen. Niet alleen komen ze in contact met een interessant netwerk, maar ze leren hun eigen bedrijf en idee op een duidelijke manier te presenteren en krijgen inzicht in hun eigen sterke en zwakke kanten.

John van Echtelt, business consultant bij Logica Nederland verdiepte zich in het kader van Nederland Opent Data in de business kansen rondom Open Data. Aan de hand van het bekende Business Model Canvas bracht hij belangrijke vragen rondom Open Data en business in kaart. De deelnemers van de Waag Open Space werden in groepen verdeeld om elk een business idee op deze manier te bekijken en bespreken, waarna iedere groep de kans kreeg voor de drie experts hun idee te pitchen. Een unieke gelegenheid feedback te krijgen van specialisten op het gebied van business, investeringen en startups.

De vijf gepitchte ideeën waren zeer uiteenlopend. Sommige ideeën waren niet meer dan dat, anderen grepen de kans om een bestaand product te presenteren en feedback te ontvangen. Een duidelijk voorbeeld was WebZAP, een tv-on-demand dienst. Het product bestaat al en kon direct getoond worden. Toch werd de uniciteit niet in de pitch duidelijk, iets waar veel pitchers bij het presenteren 'last' van hebben.

Ter afsluiting kwam de laatste expert aan het woord. Martijn Blom representeerde De Investeerders Club. Een groep 'informal investors' die momenteel in Rotterdam en Utrecht zijn gevestigd en binnenkort naar Amsterdam komen. Martijn liet de voor- en nadelen zien van het in zee gaan met een investeerder en gaf het publiek inzicht in de processen die daarbij komen kijken.

Waag zal in het kader van Apps for Amsterdam dit jaar vaker ontwikkelaars en ondernemers helpen bij het vormgeven van hun plannen en ideeën.