Morpho butterflies
Nipam H. Patel (patellab.net) BY

Biased-by-default: position paper AI Culture Lab

In de publicatie 'Biased by default' beargumenteert Chris Julien middels een culturele analyse dat een radicale verandering nodig is in ons begrip van bias als we positieve toekomsten met artificiële intelligentie (AI) willen ontwikkelen. Culturele analyse omvat de vergelijkende en interdisciplinaire studie van technologie als een culturele en materiële praktijk.

Het position paper beschrijft uitgangspunten voor Waag's AI Culture Lab, en markeert terreinen voor verder onderzoek door vragen, problemen en hypothesen te introduceren. Door de historische context en culturele aannames van AI te onderzoeken, stelt dit artikel een niet-modern denkkader voor om deze 'general purpose'-technologie te begrijpen en te ontwikkelen.

Download het paper (pdf)

Kunstmatige intelligentie

In de afgelopen twee jaar heeft het fenomeen kunstmatige intelligentie de voornaamste positie geclaimd in de strijd om de volgende technologische disruptor te zijn die onze nabije toekomst vormgeeft. Met de vooruitgang in hardware en gegevensverzameling die de opkomst van machine learning en bijbehorende technieken heeft aangewakkerd, heeft de belofte van kunstmatige intelligentie ons collectieve bewustzijn gevuld met een rare mix van hoop en angst. Het doet denken aan akelige scenario's waarin de mensheid wordt vernietigd door een robotapocalyps, of slechts overbodig is geworden in de automatisering van het dagelijks leven. Evenzo belooft AI een frictieloze samenleving van vrije tijd en geautomatiseerd werk, met als hoogtepunt onze assimilatie in een 'singulariteit' van gedigitaliseerd, transmenselijk bewustzijn.

Naast deze spectaculaire scenario's worden technologieën die verband houden met kunstmatige intelligentie in hoog tempo geïntegreerd in allerlei gebieden van menselijke activiteit. De standaardisatie van alomtegenwoordig computergebruik creëert een universeel pad voor AI in ons leven - variërend van autonome voertuigen tot 'predictive policing', en van micro-targeting tot stedelijke surveillancenetwerken - en leidt tot complexe vragen over ethiek en controle.

Bekijk de video voor een lezing van Chris Julien over zijn paper bij het Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe

Deze activiteit is mogelijk gemaakt binnen het European ARTificial Intelligence Lab, met dank aan het Creative Europe programma van de Europese Commissie, het Mondriaan Fonds, en de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

EU official flag