De snelle opkomst van artificiële intelligentie (AI) roept veelal onheilspellende toekomstscenario’s op. Vanuit maatschappelijk en democratisch perspectief zijn er momenteel onvoldoende handvatten voor een positieve discussie over de toepassingsgebieden van AI. Niet de technologie zelf, maar de ontwikkeling en onderhavige machtsstructuren geven aanleiding om somber te zijn. Dat vraagt om onderzoek naar AI dat ruimte maakt voor positieve, maatschappelijk waardevolle scenario’s.

Met AI for Society wil Waag een bijdrage leveren aan een veilige, humane en democratische implementatie van AI, waarin de belangen van burgers centraal staan. Waag onderzoekt verbindingen tussen academia en toepassingsdomeinen, om nieuwe tools en procedures te ontsluiten voor creatieve professionals en betrokken burgers.

Het eerste jaar ligt de focus van onderzoek op Artificial Personality: welke rol kunnen en dienen mensen te spelen in de interactie tussen algoritmen en datasets? Samen met het Sandberg Instituut wordt een Creator Doctus programma opgezet, als fundamentele artistieke onderzoekslijn. Offcourse Studio is als technologiepartner betrokken bij het onderzoek naar database en API design.

planet B

AI for Society maakt onderdeel uit van een reeks projecten en activiteiten die Waag opzet op het Amsterdam Science Park onder de noemer planet B. Planet B is een plek voor artistiek onderzoek en expedities waarin burgers, kunstenaars en wetenschappers op gelijke voet samenwerken aan een inclusieve en ecologische toekomst.

AI for Society is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Project duration

1 nov. 2018 - 31 dec. 2019

Links

Team

Partners

  • Sandberg Instituut
  • Offcourse Studio

Financiers

  • TKI CLICKNL

Gerelateerde artikelen