Big Data for Humanity
Kris Krüg BY

Big Data for Humanity

Kunnen Big Data ons helpen om vrede te bespoedigen en ontwikkeling en stabiliteit te realiseren in deze periode vol conflicten en geweld? Op 18 augustus 2014 hield Den Haag zich tijdens de "Big Data for Peace Summer School" een week bezig met deze vraag. Ik was erbij.

Robert Kirkpatrick, directeur van United Nations Global Pulse, het VN-initiatief dat big data inzet voor het publieke belang, sprak tijdens het seminar. Hij begint terecht met de constatering dat we leven in een wereld waar heel veel geld geïnvesteerd wordt in innovatie van wapens en heel weinig in innovatie van vrede. Dit is de tijd van Big Data - mensen creëren massa's informatie iedere dag via mobiele telefoons, door digitale toepassingen zoals webwinkels en sociale netwerken. Big Data worden vaak beschreven als een brandstof voor zowel innovatie als voor de groei van onze economie. En relevant op vele gebieden, zoals de financiële markten, gezondheidszorg en milieu. Zouden we deze ook kunnen integreren in andere velden? 

Het publieke belang

Global Pulse wil big data veilig en verantwoord inzetten voor het publieke belang. Digitale gegevens kunnen beter inzicht in en begrip van de veranderingen in het menselijk welzijn bieden, en bovendien real-time feedback geven over de effecten van beleidsreacties van de Verenigde Naties. De VN richten zich op deze terreinen: voedsel en landbouw, economische ontwikkeling, humanitaire acties, stedelijke dynamiek en gezondheidszorg. Hierbij werken ze samen met partners; universiteiten en technologische bedrijven als Twitter en telco’s als Vodafone.

Datamining

In een interview met de Global Observatory van 5 november 2012 zegt Kirkpatrick: "Big data leggen een aantal prachtige claims. Met Big Data kunnen wij bijvoorbeeld met 90 procent nauwkeurigheid de hoogte van gezinsinkomens voorspellen door de frequentie van gebruik en de hoeveelheid mobiele telefoons. Data mining van online conversaties over werk kan pieken in de werkloosheid voorspellen."

Hij spreekt over het meten van menselijk welzijn en interessante cases:  "We kennen allemaal het voorbeeld over hoe je via Google Search kan zien hoe griep zich in een land of een stad verspreidt. Maar je kan Google Search ook gebruiken om te voorspellen hoe arbeidsmigratie zich zal ontwikkelen, door bijvoorbeeld zoekopdrachten die in Spanje gegeven worden naar "werken in Duitsland" te analyseren."

Een gesprek over privacy

Global Pulse onderzoekt hoe digitale gegevensbronnen in combinatie met real-time analyse technologieën een beter inzicht geven in veranderingen in het menselijk welzijn of toekomstige bedreigingen en kwetsbaarheden. Deze manier van datamining heeft zijn critici. De zorgen over privacy en gegevensbescherming zijn zeer legitiem wanneer het gaat om het benutten van Big Data voor het algemeen goed. Daarom is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de hoeksteen van het werk van Global Pulse. De principes staan hier beschreven.

Het nut van de private sector

Tot slot heeft Kirkpatrick het over Data Filantropie, Big Data als publiek goed. Zonder de steun van de private sector, zouden veel van de publieke programma's in de kunsten, gezondheidszorg en onderwijs - die we voor lief nemen - niet bestaan. Die steun heeft Big Data for Humanities ook nodig. De VN en andere overheden kunnen Big Data niet in volle omvang benutten zonder actief leiderschap van de particuliere sector. Dat verder gaat dan maatschappelijke verantwoord ondernemen: data vrij ter beschikking stellen voor het algemeen nut.

Ik vond het seminar over Big Data zeer geslaagd. Ik heb niet de illusie dat Big Data oorlogen in de toekomst zou kunnen voorkomen, maar ik ben er van overtuigd dat het ons kan helpen bij het oplossen van relevante maatschappelijke problemen. Hierbij moet het voor iedereen die gebruik maakt van Big Data vanzelfsprekend zijn dat de privacy van individuele burgers niet in het geding komt.