Passports by Jaaron
Jaaron BY
Facebook friends map
libraryman BY-NC-SA

Big, Open & Beautiful over data sharing

Hoe ver wil je gaan in het online delen van je persoonlijke data? Heb je nog wel eigenaarschap over jouw identiteit in een virtuele omgeving of mag iedereen daar mee aan de haal gaan? En hoe zit het met wetgeving omtrent het vrijgeven en delen van privédata?

In de derde aflevering van Big, Open & Beautiful op 5 juni 2013  ‘I share, therefore I am’ werden de grenzen verkend tussen de privésfeer en het publieke domein. Op het podium sprekers met elk hun eigen visie op het onderwerp: van de ultieme deler tot de jurist, van de identiteitshacker tot de criticaster. 

Wie waren te gast?

De Britse artiest Heath Bunting geeft inzicht in de netwerken die onze identiteit 'maken': zoals banken, instellingen voor gezondheidszorg of onderwijs. Door deze verschillende netwerken te gebruiken creëert Bunting nieuwe identiteiten. In zijn 'Identity Bureau' kun je officiële en legale Engelse identiteiten kopen. Bunting mag voor de rest van zijn leven de VS niet meer in vanwege zijn werk. Hij zal vanuit zijn artistieke oogpunt een visie op virtuele identiteiten, en de mogelijkheden om deze te kapen, geven.

James Burke werkt momenteel als interactie ontwerper bij Lifesized. Hij is actief betrokken bij de ‘Quantified Self’ beweging, die uitgaat van 'zelfkennis door cijfers'. Binnen Quantified Self werken gebruikers en toolmakers samen, vanuit een gedeelde interesse voor het meten van persoonlijke statistieken. Van slaap patronen, tot werkgewoonten, atletische prestaties of eetgewoonten.

Big, Open & Beautiful is een serie van  Waag en Pakhuis de Zwijger over open data, big data en de mogelijkheden tot visualisatie van deze data. Je kunt de sessies gratis bijwonen.

Big, Open & Beautiful wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.