CS-Nederland netwerk lancering (beeld: NPOS)
NPOS ©

Citizen Science Nederland-netwerk gelanceerd

Op woensdag 7 december vond de lancering van het Citizen Science Nederland-netwerk plaats in de Social Impact Factory te Utrecht. Allerlei mensen die zich bezighouden met burgerwetenschap kwamen bijeen. Burgers, gemeenschapsleiders, onderzoekers, onderwijzers, beleidsmakers en financierders wisselden ideeën, kennis en ervaringen uit.

Een panelgesprek met Harmen Zijp (Meet Je Stad Amersfoort) en Judith Veenkamp (Waag) gaf de dag een vliegende start. Harmen en Judith onderzoeken hoe wetenschap, overheden en inwoners op een gelijkwaardige manier kunnen samenwerken aan kennisproductie en -toepassing. Een gebrek aan goede financieringsstructuren voor burgermeetnetwerken en aan waardering voor burgerwetenschappers als kennisproducenten zijn volgens hen nog grote knelpunten. 

In verschillende break-outsessie werd vervolgens nagedacht over wat de agenda van Citizen Science Nederland moet worden. Wat hebben burgerwetenschappers en wetenschappers nodig om een gelijkwaardige samenwerking op te bouwen? Hoe kunnen overheden burgerwetenschapsinitiatieven faciliteren? En hoe kan de impact van Citizen Science-data op beleid vergroot worden? Zulke vragen stonden in de break-outs centraal. 

Het allereerste landelijke netwerk werd opgezet vanuit het Citizen Science Programma van het Nationaal Programma Open Science (NPOS). Citizen Science Nederland (of kortweg CS-NL) heeft als doel het delen van kennis, hulpmiddelen, en ervaring in citizen science; het verbinden van mensen en initiatieven in heel Nederland; en het blijven ontwikkelen van optimale werkwijzen.

Wil je ook graag meedenken? Meld je dan aan voor het netwerk! Iedereen die zich bezighoudt met citizen science - van burgerwetenschappers en lokale organisaties tot onderzoekers en beleidsmedewerkers - is welkom.