Waag organiseert samenwerkingen en overleg rond het thema 'Slimme, leefbare steden', met als doel de wetenschap beter met de samenleving te verbinden. Dat doen we als trekker van de route Smart Liveable Cities binnen de Nationale Wetenschapsagenda, waarin relevante organisaties, bestuurders, burgers en wetenschappers aan elkaar gekoppeld worden. 

Waag werkt sinds 2017 op deze route. Dit jaar focust ze zich op het volgende:

Verbinding tussen wetenschap en samenleving


Als routetrekker organiseert Waag het publieksprogramma Stadskenners. Stadskenners brengt burgerwetenschappers, wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke initiatieven en andere geïnteresseerden bij elkaar rondom maatschappelijke vraagstukken op gebied van slimme, leefbare steden. Stadskenners biedt de mogelijkheid om onderzoek rondom het thema Smart Liveable Cities te presenteren, informatie op te halen vanuit de maatschappij en zo samen stappen te maken richting meer missie-gedreven onderzoek.

Afgelopen jaar vonden er twee Stadskenners plaats over onderzoeksjournalistiek en (data)storytelling. Hoe vertaal je als (burger)wetenschapper je onderzoek naar een verhaal dat begrijpelijk is voor een breed publiek? En hoe kom je hiermee tot impact? Lees over de Stadskenners 2023 , georganiseerd in samenwerking met Harmen van Zijp van Meet je Stad Amersfoort. Dit jaar zal er een nieuwe editie georganiseerd worden. 

Onderzoek naar funding-kansen voor netwerk

In 2023 heeft Waag in samenwerking met de NWO, het routenetwerk en de samenleving een thema ontwikkeld voor de NWA-ORC (Onderzoek op Routes door Consortia) ronde 2024. Deze call is eind 2023 gepubliceerd en opengesteld voor aanvragen. Dit jaar zal Waag financieringsmogelijkheden verkennen voor het ontwikkelen van een thematisch programma dat in lijn ligt met de onderzoeksagenda van de route. Daarnaast wordt er gewerkt aan een call voor kleine projecten. De mogelijkheden worden gedeeld met het routenetwerk. 

Netwerk versterken


Waag wil ook dit jaar het Smart Liveable Cities netwerk versterken en de route verder ontwikkelen. Met een nieuwsbrief delen we relevante informatie, calls, evenementen, en bieden we ruimte voor het delen van projectresultaten binnen de route. Heb je interesse in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Emma Schep via Emmas [at] waag [dot] org.

Nationale Wetenschapsagenda

Waag speelt als trekker van de NWA (Nationale Wetenschapsagenda)-route Smart Liveable Cities een verbindende rol tussen verschillende personen en partijen die actief zijn op de route, maar ook tussen verschillende routes. Ze zorgt voor afstemming tussen indieners van plannen, het samenbrengen van relevante partners en kennisdeling - zowel onderling als vanuit NWO.

De route Smart Liveable Cities is één van de 25 routes die de NWA heeft opgesteld. De routes zijn bedoeld om belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving te agenderen en onderzoeken. De NWA is onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.