Waag organiseert samenwerkingen en overleg rond het thema 'Slimme, leefbare steden', met als doel de wetenschap beter met de samenleving te verbinden. Dat doen we als trekker van de route Smart Liveable Cities binnen de Nationale Wetenschapsagenda, waarin relevante organisaties, bestuurders, burgers en wetenschappers aan elkaar gekoppeld worden. 

Waag werkt sinds 2017 op deze route. Op dit moment focust ze zich op het volgende:

Overbruggende functie tussen NWA en Smart Liveable Cities-netwerk

Er is behoefte aan meer betrokkenheid in de relatie tussen NWA en het Smart Liveable Cities-netwerk. Waag neemt hierbij als trekker van de route een overbruggende functie in. Die vullen we in met reguliere meetings en gesprekken. 

Onderzoek naar funding-kansen voor het netwerk

In 2022 zoeken we naar nieuwe financieringskansen voor het Smart Liveable Cities-netwerk. Er ligt een belangrijke kans in de thematische NWA-programma's, waarover gesprekken met de ministeries dit jaar doorgang vinden.

Verbinding tussen wetenschap en samenleving

In 2021 werd Waag de status van Futurelab toegekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit deze status organiseert Waag onder meer een publiek programma waarin wetenschappelijk onderzoek gelinkt is aan de meer dagelijkse, 'on-the-ground' maatschappij. Dit leidt tot citizen empowerment en het laat resultaten van wetenschappelijk onderzoek breder landen in de samenleving. 

Netwerk versterken

Waag wil het netwerk rond het thema Smart Liveable Cities versterken door middel van activiteiten waarmee missie-gedreven onderzoek naar de vijf 'gamechangers' voor Smart Liveable Cities wordt ondersteund en gepromoot. Een van die activiteiten is het organiseren van meetings voor kennisuitwisseling tussen initiatieven uit het smart city-domein. Daarin delen we best practices op het gebied van (1) burgerparticipatie, (2) technologie ontwikkeld vanuit publieke waarden en (3) inzichten over nieuwe vormen van governance en beleidswerk. Het doel is een sterk onderzoeksnetwerk te creëren, coördinatie tussen deelnemers te verzorgen en de onderzoeksagenda van de route te valideren. 

Nationale Wetenschapsagenda

Waag speelt als trekker van de NWA (Nationale Wetenschapsagenda)-route Smart Liveable Cities een verbindende rol tussen verschillende personen en partijen die actief zijn op de route, maar ook tussen verschillende routes. Ze zorgt voor afstemming tussen indieners van plannen, het samenbrengen van relevante partners en kennisdeling - zowel onderling als vanuit NWO.

De route Smart Liveable Cities is één van de 25 routes die de NWA heeft opgesteld. De routes zijn bedoeld om belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving te agenderen en onderzoeken. De NWA is onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.