Waag organiseert samenwerkingen en overleg rond het thema 'Slimme, leefbare steden', met als doel de wetenschap beter met de samenleving te verbinden. Dat doen we als trekker van de route Smart Liveable Cities binnen de Nationale Wetenschapsagenda, waarin relevante organisaties, bestuurders, burgers en wetenschappers aan elkaar gekoppeld worden. 

Waag werkt sinds 2017 op deze route. Op dit moment focust ze zich op het volgende:

Verbinding tussen wetenschap en samenleving
In 2022 heeft Waag twee keer de Staat van de Burgerwetenschap georganiseerd. Het doel was kennisuitwisseling tussen de netwerkpartners, initiatieven op het gebied van burgerwetenschap en de samenleving. Het evenement bood de mogelijkheid om onderzoek rondom het thema Smart Liveable Cities te presenteren, informatie op te halen vanuit de maatschappij en zo samen stappen te maken richting meer missie-gedreven onderzoek. Komend jaar zullen we dit format verder ontwikkelen en uitvoeren onder de naam Stadskenners. 

Onderzoek naar funding-kansen voor netwerk
Afgelopen jaar heeft Waag samen met de NWO een start gemaakt met het verkennen van de funding mogelijkheden voor Smart Liveable Cities. In 2023 zullen er verdere ontmoetingen met de ministeries plaatsvinden voor het ontwikkelen van een thematisch programma dat in lijn ligt met de onderzoeksagenda van deze route. Daarnaast zal Waag andere financieringsmogelijkheden verkennen en delen met de partners.

Netwerk versterken
Waag wil ook dit jaar het Smart Liveable Cities netwerk versterken en de route verder ontwikkelen. Met een nieuwsbrief delen we relevante informatie en evenementen, en bieden we ruimte voor het delen van projectresultaten binnen de route. Daarnaast zullen we onderzoeken welke andere vormen er zijn om partners en initiatieven rondom het thema Smart Liveable Cities te betrekken. Een voorbeeld daarvan is de Smart citizen-wandeling die we in 2021 ontwikkeld hebben. 

 

Nationale Wetenschapsagenda

Waag speelt als trekker van de NWA (Nationale Wetenschapsagenda)-route Smart Liveable Cities een verbindende rol tussen verschillende personen en partijen die actief zijn op de route, maar ook tussen verschillende routes. Ze zorgt voor afstemming tussen indieners van plannen, het samenbrengen van relevante partners en kennisdeling - zowel onderling als vanuit NWO.

De route Smart Liveable Cities is één van de 25 routes die de NWA heeft opgesteld. De routes zijn bedoeld om belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving te agenderen en onderzoeken. De NWA is onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.