CitySDK at hackathon
Waag BY

CitySDK @ Hackathon Amsterdam 2013

Waag heeft samen met de gemeente Amsterdam de CitySDK open API ontwikkeld. In de API zijn verschillende datasets (statisch én realtime) gelinked beschikbaar, gekoppeld aan Open Street Map. Op zaterdag 29 juni werd op de Hackathon Amsterdam € 500,- uitgeloofd voor de beste app die gebruik maakt van de CitySDK API. De prijs werd gewonnen door het team KBK (Jochem van Kats, Bart Klein en Marco Buijs) met hun applicatie 'HuisMatch'.

Binnen CitySDK zijn inmiddels de volgende datasets beschikbaar:

 • Administrative borders: landen, provincies, gemeenten, wijken, buurten
 • Arts Holland: culturele events
 • BAG (Basis Administratie Gemeenten): panden
 • BAG: woonboten
 • BAG: verblijfsruimten: zelfstandige eenheden in panden, appartementen, woningen, winkels, bedrijven
 • BAG: semi-permanente woonwagenlocaties
 • Bomen in Nijmegen
 • Buienradar: kans op regen, op wijkniveau
 • CBS: statistische data per administratieve regio
 • DIVV: realtime doorstroomsnelheden op hoofdwegen in Amsterdam
 • DIVV: gemeentelijke parkeergarages in Amsterdam
 • DIVV: parkeergebieden, data en tarieven
 • GTFS Openbaar Vervoer data: voor Nederland en Helsinki, Manchester, Istanbul, Tampere
 • Hectometerpaaltjes (snelwegen (A) en provinciale wegen (N))
 • DIVV: taxistandplaatsen
 • NS stations en actuele vertrektijden
 • Open Street Map: Base Geography Layer
 • Postcodes NL
 • Postcodes NL, 4-digit
 • Postcodes NL, 5-digit
 • Service requests city uit Helsinki (Open 311)
 • Statistieken van Dienst Onderzoek en Statistiek, Amsterdam
 • RWS: waterniveau boven NAP Nederland
 • RWS: watertemperatuur Nederland
 • Wegopbrekingen in Nederland (Cora)

Meer datasets zullen zeker nog volgen!

Steden en datasets

De CitySDK API vormt het startpunt voor het uitwisselbaar maken van datasets tussen Europese steden. Overheden spannen zich sinds enige jaren in om verzamelde informatie en data beschikbaar te maken voor bredere toepassing. Van stadsdeel tot rijksoverheid en de Europese Unie: elk produceert een enorme diversiteit aan data en al deze instanties verzamelen data met hun eigen doelen en middelen, van hun eigen specifiek haarvat van de samenleving.

Het resultaat is dat in heel Europa op duizenden gemeentelijke websites grote lijsten met beschikbare datasets verschijnen. Een enorme stap, vooral ook uit democratisch en ambtelijk perspectief. Maar voor wie aan de slag wil met deze datasets stapelen de problemen zich op. Verschillende bestandsformaten, verversingstermijnen (eens per week of eens per 3 jaar?), data-eigenaren die hun dataset zonder aankondiging verplaatsen (naar een 'betere' website) en iedereen meet en registreert weer op zijn geheel eigen manier. 

De CitySDK API legt verbanden tussen datasets, maakt ze interoperabel en maakt het voor overheden mogelijk realtime data gestandaardiseerd te ontsluiten. Dat maakt de data aantrekkelijker voor ontwikkelaars, waardoor meer en nieuwe applicaties beschikbaar komen.