Laadpaal neutraal elektrisch rijden auto
Gerd Altmann via Pixabay BY-NC-SA

Een Public Stack voor Laadinfrastructuur

Met het stijgend gebruik van elektrische voertuigen is het belangrijk te bekijken op welke manier we het elektrisch rijden en de achterliggende laadinfrastructuur zo kunnen inrichten, dat het voor iedereen toegankelijk blijft. In dit project onderzoeken we de laadinfrastructuur voor het laden van elektrische voertuigen (EV’s) gegeven de steeds meer data-gedreven energie- en mobiliteitssectoren. Wij gebruikten hiervoor het Public Stack-model, dat als doel heeft de gelaagdheid van technologie inzichtelijk te maken en publieke waarden te versterken. Daarin staat de burger centraal – de EV-rijder maar ook anderen, die door keuzes over laadinfrastructuur worden beïnvloed – en worden beslissingen genomen vanuit publiek maatschappelijk belang.

Download hier de Public Stack voor Laadinfrastructuur (met aanbiedingsbrief):

  1. Hoofdrapport ‘Een Public Stack voor laadinfrastructuur. Elektrische auto’s opladen met eerlijke technologie en een up-to-date democratisch proces’.

  2. Quickscan Relevante projecten en initiatieven voor laadinfrastructuur

  3. Longread ‘Wat is er aan de hand in laadpalenland?’

  4. Een Public Stack voor laadinfrastructuur: aanbevelingen voor gemeenten

Of de eerste drie documenten als samengevoegd bestand.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met gro.gaaw@eihpos, projectmanager Code.

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van RVO voor de Topsector Energie op verzoek van het programma Digitalisering.