In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkelt Waag een Public Stack voor een steeds urgenter onderdeel van onze stroomvoorziening: de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen.

Om grip te krijgen op de digitale transitie, heeft Waag een routekaart gemaakt voor de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst van de Tweede Kamer. Hierin wordt het model van de Public Stack aangedragen als manier om alternatieve, eerlijke en open internettoepassingen te ontwerpen.

Het stijgend gebruik van elektrische voertuigen brengt nieuwe technologische en maatschappelijke vragen met zich mee. Zo heeft het huidige energienetwerk niet de capaciteit om alle toekomstige elektrische auto’s op te laden. Daarnaast neemt met de komst van nieuwe slimme laadtechnologie de invloed van techbedrijven op de vormgeving van deze infrastructuur toe.

Elektrisch laden en terugleveren zullen naar verwachting data- en algoritme-gedreven worden. Het is verwikkeld met slimme energienetten en ‘mobility as a service’. Die verknoping komt voort uit verwachtingen omtrent nieuwe technologie, waarbij vooral marktpartijen invloed hebben en overheid en burgers op achterstand dreigen te raken. Het risico bestaat dat de voordelen van de energietransitie op het gebied van laadinfrastructuur bij private partijen komen te liggen, in plaats van brede, publieke meerwaarde op te leveren.

Het is daarom belangrijk te onderzoeken op welke manier we het elektrisch rijden en de achterliggende laadinfrastructuur zo inrichten, dat het voor iedereen toegankelijk blijft. In dit project onderzoeken we de laadinfrastructuur voor het laden van elektrische voertuigen (EV’s) en het (terug)leveren van elektriciteit uit EV’s met als centrale vraag:

Hoe ziet de Public Stack voor de laadinfrastructuur eruit?

Bij het beantwoorden van deze vraag hanteren we het model zoals Waag dat eerder voor de Tweede Kamer heeft ontwikkeld. Het raamwerk hiervan helpt ons naar het vraagstuk te kijken. We ontwerpen en onderzoeken hoe de Public Stack van de laadinfrastructuur eruit zou moeten zien. Gedurende het onderzoek nemen we diepte-interviews af bij experts en organiseren we sessies met een klankbordgroep.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met gro.gaaw@eihpos, projectmanager Code.

Project duration

20 jul 2020 - 30 okt 2020

Team

Financiers

Partners

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland