Screen Shot Play Installatie
Waag BY-NC-SA

Eindgebruikers testen nieuwe Play-installatie

In COMMIT/ Play ontwerpen we een installatie waarmee jongeren tussen de 15 en 18 jaar een aantal sociale competenties kunnen ontwikkelen. Het concept waar we aan werken helpt hen om gevoelens te uiten d.m.v. beelden en geluid. Hierdoor leren ze zichzelf beter kennen en kunnen ze zich makkelijker in anderen verplaatsen. Deze bewustwording kan ingezet worden om jongeren controle te geven over hun emoties. De installatie wordt met het hele lichaam aangestuurd.

Op 10 en 11 januari deden we gebruikerstesten onder leiding van onze afstudeerder Laura Buijs. Zij studeert psychologie en doet onderzoek naar de invloed van de installatie op empathie. Twintig jongeren tussen de 15-18 jaar deden mee aan de testen. Zij mochten in de, door developer Laurens Schuurkamp, gebouwde installatie een emotie uitbeelden door kleuren, trillingen en patronen te selecteren en manipuleren. Daarnaast voerde ik zelf een kwalitatief onderzoek uit om het effect van de installatie op de jongeren te kunnen begrijpen.

De deelnemers waren verrast dat het mogelijk was om een emotie op deze manier, met kleur en patronen, uit te drukken. Eén van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Ik dacht echt, wat is dit voor doms toen ik de uitnodiging las. Maar dit is echt gaaf! Het is tof dat jullie bewezen hebben dat dit mogelijk is.”

Om de installatie intuïtief te kunnen bedienen (in plaats van cognitief) was het belangrijk dat de deelnemers sensitief werden gemaakt. Belangrijke factoren die hier invloed op hebben zijn de geschiedenis van de jongeren, de aanwezigheid van achtergrondmuziek of een rustige versus hectische omgeving. Daarnaast bleek het voor de jongeren makkelijker hun emotie uit te beelden, als zij deze pas achteraf hoefden te benoemen.

Iedereen gaf op zijn eigen manier vorm aan de emoties, maar anderen bleken deze toch goed te kunnen herkennen. Bij deelnemers die elkaar goed kenden ging dit uiteraard makkelijker: zij kenden elkaars geschiedenis en verhalen al. Bij de jongeren die elkaar niet zo goed kenden, leverde het inzicht in de ander op: “Ik leer nu veel meer over hem, ik wist niet dat hij afgelopen tijd ook verdrietig was.” De meeste deelnemers zouden het resultaat graag als video meenemen om aan hun ouders of goede vrienden te laten zien. Eén meisje zei: “Ik zou dit aan mijn ouders laten zien, ik ben hier met hen mee bezig”. Ook al was het nut van de installatie niet voor iedereen meteen duidelijk, alle deelnemers vonden het leuk om te doen. Met name het vernieuwende en originele aan de installatie sprak de jongeren aan.

In het volgende onderzoeksblok wordt het concept verder uitgewerkt. Dan kijken we naar leerdoelen, geluid, interactie, interface en ruimtelijke opstelling op basis van een nog specifieker gekozen doelgroep.