Embodied learning installatie
Waag BY

Embodied learning installatie daagt uit tot samenwerken en creativiteit

Kennisnet en het Creative Learning Lab van Waag onderzoeken of, en in hoeverre, embodied learning een rol kan spelen in het leren van 21st century skills. Vragen die in dit project worden onderzocht zijn: zijn lichaam en beweging interfaces voor het leren van 21st century skills? Hoe wordt het onderwijs over 21st century skills verrijkt door embodied learning? Beklijft kennis beter wanneer je een motorische component koppelt aan het leerproces? Op welke wijze kan embodied learning een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 21st century skills?

Samenwerken met kunstenaar
Voor het onderzoeken van de mogelijkheden om embodied learning te koppelen aan het leren van 21st century skills wordt samengewerkt met Marloeke van der Vlugt, maker van interactieve installaties. Kunstenaars zijn als geen ander in staat out-of-the-box ideeën te ontwikkelen. Zij kunnen nieuwe, niet logische mogelijkheden creëren en unieke en persoonlijke visies in projecten inbrengen.

Relatie tussen technologie en beweging
Marloeke verbindt haar eigen kunstpraktijk en persoonlijke onderzoek aan de opdracht van dit project. “In mijn werk onderzoek ik de relatie tussen technologie, beweging en aanraking. De vraag is hoe deze relatie de wijze waarop we met elkaar communiceren beïnvloedt” aldus Marloeke. In het project Series Patchmaker N°1 onderzocht ze hoe je door middel van sensortechnologie de geschiedenis van het lichaam van een performer kan onderzoeken door middel van aanraking en beweging. Ook ontwikkelde zij voor een theatervoorstelling een interactief publiek systeem waarbij de afstand tussen de rug en de stoelleuning van het publiek werd gemeten. Deze informatie werd gebruikt om het licht, geluid en video van de voorstelling te manipuleren.

Leren met een open en betrokken houding
De resultaten van onderzoek in deze eerdere installaties vormt de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe installatie. Hierbij zal het lichaam opnieuw actief worden ingezet met als doel 21st century skills zoals samenwerken en creativiteit te stimuleren. Marloeke heeft literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden met experts op het gebied van 21st century skills en embodied learning. Op basis hiervan heeft zij een aantal uitgangspunten en voorwaarden voor de installatie geformuleerd. “Mijn conclusie na alle gesprekken over 21st century skills is dat het in de basis gaat over leren met een open en betrokken houding waardoor je steeds openstaat voor het opnemen van kennis of het leren van een nieuwe taak.” zegt Marloeke.

Lichamelijk bewustzijn
‘Embodied learning’ is een vorm van leren waarbij gebruikers hun hele lichaam inzetten om tot resultaten te komen. In Embodied Learning omgevingen staat de interactie tussen lichaam en ruimte centraal. Het lichaam zelf en fysieke bewegingen vormen daarmee een belangrijke interface voor leren in hybride omgeving (zowel virtuele als fysieke omgeving). De gedachte is dat door de fysieke interactie ervaringsgericht leren wordt gestimuleerd. Wearables, tastbare intelligente objecten, sensortechnologie, motion-tracking en interactieve video stimuleren leerlingen om op een nieuwe manier te leren, vanuit hun eigen lichamelijke handelingen.

Onderzoek van Glenberg over embodied cognition wijst uit dat kennis en informatie beter blijft hangen wanneer je dit niet alleen in woorden opslaat, maar ook de (zintuigelijke) beleving erom heen meeneemt zoals de geur of fysieke effect dat het teweeg brengt. Voorwaarden die dit aan de installatie stelt, zijn onder andere dat de interactie met de installatie lichamelijk bewustzijn bij de deelnemer ontwikkelt door directe feedback en de mogelijkheid hierop te reflecteren. Ook moet de installatie mogelijkheden bieden om jezelf in relatie tot anderen te zien en met elkaar te communiceren.

Ontwerpend onderzoekstraject
De installatie komt in samenwerking met experts en mensen uit het onderwijs tot stand. Dit gebeurt op basis van de eisen en uitgangspunten die Marloeke heeft geformuleerd. Momenteel worden deze vertaald naar een prototype van de installatie. In april gaan leerlingen van een vo-school het prototype testen zodat deze eventueel kan worden aangepast.

Embodied learning installatie daagt leerlingen uit tot samenwerken en creativiteit, 
gepubliceerd door Madelief Keyser op Kennisnet