Kennisnet en het Creative Learning Lab van Waag onderzochten of, en in hoeverre, embodied learning een rol kan spelen in het leren van 21st century skills. Vragen die in dit project werden onderzocht: zijn lichaam en beweging interfaces voor het leren? Hoe wordt het onderwijs verrijkt door embodied learning? Beklijft kennis beter wanneer je een motorische component koppelt aan het leerproces?

Voor het onderzoeken van de mogelijkheden van embodied learning werkte Waag binnen een artist-in-residence programma samen met Marloeke van der Vlugt, maker van interactieve installaties. Kunstenaars zijn als geen ander in staat out-of-the-box ideeën te ontwikkelen. Zij kunnen nieuwe, niet-logische mogelijkheden creëren en unieke en persoonlijke visies in projecten inbrengen. Marloeke verbond haar eigen kunstpraktijk en persoonlijke onderzoek aan de opdracht van dit project.

De resultaten van onderzoek in eerdere installaties vormde de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe installatie. Hierbij wordt het lichaam actief worden ingezet met als doel vaardigheden zoals samenwerken en creativiteit te stimuleren. Marloeke heeft literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden met experts op het gebied van embodied learning. Op basis hiervan formuleerde zij een aantal uitgangspunten en voorwaarden voor de installatie.

Embodied learning

Embodied learning is een vorm van leren waarbij gebruikers hun hele lichaam inzetten om tot resultaten te komen. In embodied learning-omgevingen staat de interactie tussen lichaam en ruimte centraal. Het lichaam zelf en fysieke bewegingen vormen daarmee een belangrijke interface voor leren in hybride omgeving (zowel virtuele als fysieke omgeving). De gedachte is dat door de fysieke interactie ervaringsgericht leren wordt gestimuleerd. Wearables, tastbare intelligente objecten, sensortechnologie, motion-tracking en interactieve video stimuleren leerlingen om op een nieuwe manier te leren, vanuit hun eigen lichamelijke handelingen.

Ontwerpend onderzoekstraject

De installatie kwam tot stand in samenwerking met experts en betrokkenen uit het onderwijs, op basis van de geformuleerde eisen en uitgangspunten. Deze zijn vertaald naar een prototype van de installatie, welke werd getest met de doelgroep. In de uiteindelijke hybride embodied learning omgeving van kunstenares Marloeke van der Vlugt staat de interactie tussen lichaam, beweging en reflectie centraal. De hoekige cylinder, de rollende trappen en de asymmetrische wip zijn bedoeld om op te staan. De technologie in en om de objecten geeft visuele en auditieve feedback bij het zoeken naar de juiste balans, houding en beweging. 

De installatie vormde een onderdeel van het onderzoekstraject van COMMIT /Play (Virtual Worlds for Well-being).

Project duration

1 apr 2013 - 1 sep 2015

Links

Publications

Financiers

  • COMMIT

Partners

  • Kennisnet
  • Marloeke van der Vlugt

Gerelateerde artikelen