Fix the internet
Raul Lieberwirth BY-NC-ND

Fix the Internet documentaire

Waag onderzocht met verschillende partners de staat van het sociale en publieke internet. Hoe zit het met onze digitale keuzevrijheid in deze tijden van spionage en big data? Twintig jaar na het ontstaan is internet nu volkomen vanzelfsprekend. Reden te meer eens kritisch te kijken naar het karakter van het web anno 2015. De constatering: het internet is stuk. 

Kunnen we het internet repareren?

Samen met o.a. Internet Society, Netwerk Democratie, Greenhost, Bits of Freedom, HvA en de UvA organiseerden we het afgelopen jaar dan ook de evenementenreeks Fix the Internet. Tijdens workshops, debatsessies en lezingen voor hi- en low tech publiek spraken we over hard- en software, beveiliging en cryptografie, wetgeving en sociale netwerken. Hoe zorgen we ervoor dat de technologie zich niet tegen ons keert? 

Een tijdsdocument

Ter afsluiting van het Fix the Internet project maakte Fast Moving Targets een documentaire over de huidige staat van het web. Elf pleitbezorgers van een vrij en open internet vertellen in interviews over hun visie, hoop en vrees. 

“De waarde voor investeerders is op dit moment belangrijker dan de waarde voor maatschappelijke en sociale vraagstukken”, aldus Marleen Stikker, Waag’s directeur.

De geïnterviewden zijn Marleen Stikker (Directeur Waag), Marietje Schaake (Europarlementariër D66), Caroline Nevejan (TU Delft, mede oprichter Waag), Christiaan Alberdingh Thijm (jurist, Brandeis), Hans de Zwart (Directeur Bits Of Freedom, Daniel Karrenberg (Chief Scientist RIPE NCC), Menso Heus (Coördinator Internet Protection Lab), Melanie Rieback (Radically Open Security), Jaromil (Dyne.org), Cees de Laat (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Michiel Leenaars (Director of Strategy NLnet).

Voor meer verdieping kun je naast de documentaire ook de losse interviews per persoon bekijken:

  • Melanie Rieback (Radically Open Security) is een online veiligheidsexpert: “Je moet je realiseren dat er op internet geen privacy is en dat veiligheid een illusie is.” 
  • Menso Heus (coördinator Internet Protection Lab) helpt journalisten en activisten beschermen in de digitale wereld: “Als iedereen zich zou gedragen zou er niks stuk zijn aan het internet.”
  • Daniel Karrenberg is chief scientist bij RIPE NCC. Hij hielp het internet naar Europa brengen en verwierf daarom een plek in het Internet Hall Of Fame: “De geschiedenis leert dat de enige methode om een monopolie te breken, wettelijk ingrijpen is” 
  • Hans de Zwart (Bits of Freedom) komt op voor burgervrijheden op internet: “Technologie is niet neutraal.”
  • Marleen Stikker (Waag) stond aan de wieg van publiek internet in Nederland. Ze was onder meer een van de oprichters van De Digitale Stad: “Elke technologie die gesloten is moet je afwijzen.”
  • Christiaan Alberdingk Thijm (Braindeis) is jurist en houdt zich dus bezig met juridische kwesties: “Je moet op internet niet te snel willen verbieden en reguleren”
  • Marietje Schaake is Europarlementariër voor D66 en een pleitbezorger voor een vrij en open internet: “Als we het internet open willen houden, moeten we in actie komen.”