Groene steden: de cruciale schakel in klimaatadaptatie

De stad staat onder druk 

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, verdroging en verzilting van vruchtbare grond nemen toe, terwijl de biodiversiteit in rap tempo afneemt. We staan voor meerdere grote ecologische uitdagingen die we tegelijkertijd zullen moeten aangaan om de toekomst van een leefbare planeet veilig te stellen. Waar veelbesproken oplossingen zich richten op de grote industrie, intensieve landbouw en ontbossing ligt er ook een belangrijke rol voor de inrichting van steden. 

Zicht- en voelbare gevolgen van de klimaatcrisis komen ook steeds meer aan het licht in steden. Pieken in wateroverlast, extreme hitte en verlies van biodiversiteit zetten de leefbaarheid van steden steeds meer onder druk. Aan de andere kant blijkt keer op keer uit onderzoeken dat groene steden zorgen voor meer welzijn en sociale cohesie. Kortom: het is tijd voor radicale vergroening van steden. 

Haagse agenda 

In Den Haag staat de groene stad ook op de agenda. In verkiezingsprogramma’s en beleidsnota’s wordt steeds vaker het belang van meer groen in Nederlandse steden onderschreven. Om groene steden en ideeën hieromtrent een stap verder te brengen is in de Tweede Kamer eerder dit jaar ingestemd met de organisatie van een landelijke hackathon. Waag heeft hiervoor de opdracht gekregen en zal 30 september partijen vanuit heel Nederland zowel online als offline samenbrengen in tijdens de allereerste hackathon de groene stad. Waag heeft een ruime ervaring in het organiseren van hackathons, en inhoudelijke projecten uit het verleden sluiten goed aan bij de multidisciplinaire aanpak van deze hackathon. 

Multidisciplinair onderzoek

Een strategie voor het vergroenen van steden is niet iets dat beleidsmakers kunnen bedenken en opleggen. Daar is draagvlak en creativiteit voor nodig, die alleen met een multidisciplinaire aanpak te bereiken is. Waag heeft ervoor gezorgd dat verschillende achtergronden vertegenwoordigd zullen zijn. Tijdens de landelijke hackathon de groene stad op 30 september wordt een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken vanuit de volgende invalshoeken:

  • Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;

  • Met participatie meer biodiversiteit in de stad;

  • De waarde van groen in stedelijke planning;

  • Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Deelnemers buigen zich over datasets, informatie, inzichten en challenges die verzameld zijn tijdens de zogenaamde groenexpedities; bijeenkomsten die de afgelopen maanden vanuit 4 steden georganiseerd zijn met experts op het gebied van stedelijke infrastructuren, flora en fauna en participatie strategieën.

hackathon groene stad

Twaalf uur lang ‘hacken’ voor groene steden

De hackathon vindt plaats in de monumentale en duurzame Mauritskazerne in Ede, vlakbij station Ede-Wageningen. Een aantal teams kunnen aan de slag op de hoofdlocatie, de Mauritskazerne in Ede. De rest van de teams doen online mee. Het hackathon programma beslaat 12 uur, van 10:00 tot 22:00 uur en bestaat uit inspirerende lezingen, informatieoverdracht, ontwerpsessies en netwerkmomenten.

De ochtend wordt afgetrapt door speeches van onder andere Louise Vet, Emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan Wageningen University & Research en Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Gedurende de dag helpen boeiende datasets, een datavisualisatie en verschillende coaches en expert deelnemers bij het bouwen van slimme oplossingen voor de verschillende challenges.

Aan het einde van de dag krijgen alle teams de mogelijkheid om hun project kort toe te lichten aan de jury. In de jury zitten Arne Weverling, Maike van Stiphout, stadsecoloog Martin van den Hoorn, Jelle de Jong en Agnes van den Berg. De hackathon wordt afgesloten met een prijsuitreiking. Welk team heeft het beste concept en ontvangt 20.000 euro subsidie voor de uitwerking van het idee? We zien het woensdag 30 september!

Bekijk hier het volledige programma. 

Ben je benieuwd naar de hackathon? Volg hier het programma. 

Hackathon de groene stad wordt geproduceerd door Waag in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de City Deal Klimaatadaptatie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DuurzaamDoor en IVN.

Gepubliceerd

Auteur

Waag

project