Cities4People Hamburg
Meia Wippoo ©

Het belang van co-creatie

Het magazine Thinking Cities publiceerde een interview met Waags Co-creation Lab-lead Meia Wippoo, naar aanleiding van de Joint Neighbourhood Conference die we in oktober organiseerden. In de conferentie spraken we over vier Europese projecten die door middel van co-creatie samen met de buurt naar mobiliteitsvraagstukken keken, waaronder het project Cities-4-People waar Waag aan meewerkte.

Lees het interview.

In het interview vertelt Meia over Waag en legt ze meer uit over de methode co-creatie en het belang ervan: niet alleen op het gebied van mobilteitsvraagstukken in Europese steden, maar überhaupt in het maken van beleid. Door middel van co-creatie worden de mensen die te maken krijgen met beleid centraal gezet, en wordt het bredere plaatje zichtbaar. 

Lees meer over het Co-creation Lab.