Zeefdrukken in de Waag, Museumnacht Amsterdam
Waag BY-NC-SA
learn

Co-creation Lab

Het Co-creation Lab onderzoekt, ontwikkelt en verbetert participatie. Hierbij staat het proces ‘co-creatie’ centraal, dat Waag door de jaren heen heeft ingezet, getoetst en verbeterd. Het Co-creation Lab zorgt voor de verzameling, documentatie en verspreiding van de kennis die Waag op dit vlak heeft.

Bij participatie en co-creatie worden belanghebbenden, professionals en eindgebruikers uit alle lagen van de samenleving betrokken. Samen lossen ze complexe, gelaagde vraagstukken op, die zich uitstrekken over domeinen als gezondheid, sociale cohesie, onderwijs of stedelijke ontwikkeling. 

Waags kennis en expertise met co-creatie en aanverwante participatiemethoden zijn ondergebracht in het Co-creation Lab.

Bij dit soort vraagstukken bestaan vaak veel afhankelijkheden. Soms kunnen de belanghebbenden hun positie niet goed verwoorden, of verandert de context van het vraagstuk snel. Het Co-creation Lab reikt processen aan waarin focus wordt aangebracht. Er wordt rekening gehouden met de maatschappij, de mensen en waar ze vandaan komen. Zo leidt co-creatie tot beter begrip en de ondersteuning van iedereen die bij een probleem of vraagstuk betrokken is.

In multidisciplinaire teams wordt samen gedacht, ontworpen en gebouwd  aan oplossingen. Voor de praktijk hiervan ontwikkelde Waag de Co-creation Navigator: een open, voor iedereen toegankelijke routekaart die helpt elk uniek co-creatieproces vorm te geven. De Co-creation Navigator is constant in ontwikkeling. Het is een open, inclusieve en eerlijke tool, die de grondslag vormt onder zowel het denken als de praktijk van co-creatie bij- en door Waag.