IM programme books RICHES
Waag BY-NC-SA
IM Conference Volkshotel Amsterdam
Waag BY-NC-SA

Identity Matters conference proceedings

In april werd in Amsterdam de internationale conferentie 'Identity Matters: enriching heritage to meet a new era' gehouden. De conferentie over erfgoed en identiteit in Europa kende meer dan honderd deelnemers. Het tweedaagse programma bestond uit lezingen in het Volkshotel in de ochtend en 'urban safari's' naar diverse locaties in de stad in de middag. De (Engelstalige) verslaglegging van de conferentie is nu beschikbaar.

De conferentie vormde de afsluiting van het Europese RICHES project (kort voor: Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society). Het onderzocht de link tussen de praktijk van erfgoedinstellingen en de persoonlijke betekenis en ervaring van erfgoed, in de context van identiteitsvorming en sociale cohesie. Hoe kan cultureel erfgoed van waarde zijn in een steeds diverser wordende samenleving? Hoe kan cultureel erfgoed een kracht zijn in het stimuleren van creativiteit, in onderwijs en in de Europese economie?

Binnen het kader van het project heeft Waag tevens een brainstorm toolkit ontwikkeld voor co-creatie, welke gelijktijdig werd gepubliceerd. Het verslag van de conferentie en de toolkit zijn gratis te downloaden onder een Creative Commons-licentie.

Download een exemplaar

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.

EU official flag

Gepubliceerd

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.