Het project RICHES (kort voor: Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society) onderzocht de link tussen de praktijk van erfgoed instellingen en de persoonlijke betekenis en ervaring van erfgoed, in de context van identiteitsvorming en sociale cohesie.

Hoe kan cultureel erfgoed van waarde zijn in een steeds diverser wordende samenleving? Hoe kan cultureel erfgoed een kracht zijn in het stimuleren van creativiteit, in onderwijs en in de Europese economie?

Cultureel erfgoed gaat vaak meer over wat het is dan over wie we zijn.

Hoewel een rijke bron voor identiteitsvorming, sociale cohesie en creativiteit is erfgoed vaak niet (goed) toegankelijk: opgesloten in archieven, of in een vreemde taal, of het lijkt (alleen) te gaan over een verleden dat voor weinig mensen relevant is (jongeren, nieuwkomers in Europa). Maar dit is aan het veranderen onder invloed van digitale technologie, deze dwingt ons te heroverwegen hoe erfgoed instellingen functioneren en hoe deze zich verhouden tot de individuele beleving van erfgoed:

 • Hoe kan een steeds diverser wordende samenleving haar erfgoed inzetten en beter benutten op sociaal en economisch gebied? 
 • Hoe kan erfgoed beter ingezet worden door kunstenaars en creatieve sector, conservatoren en curatoren en andere economische actoren? 
 • Met andere woorden: hoe kan erfgoed (nog meer) een kracht zijn in Europa? 

RICHES onderzocht dit samen met 10 partners uit 6 EU-landen en Turkije. Dit interdisciplinaire team onderzocht allereerst de veranderingen in het hedendaagse Europa, meer specifiek de context van verandering waarin ons Europese erfgoed wordt bewaard, gepresenteerd en gebruikt, ten behoeve van een inclusieve benadering van alle doelgroepen en gemeenschappen.

Het resultaat van RICHES is naast beleidsadvies een 'toolset' voor beleidsmakers, creatieven en de erfgoedsector zelf hoe erfgoed (beter) te benutten in een veranderende maatschappij.

Project duration

1 dec 2013 - 1 jun 2016

Links

Publications

Financiers

Partners

 • Coventry University
 • Hansestadt Rostock
 • Rijksmuseum voor Volkenkunde
 • University of Exeter
 • Promoter Srl
 • i2cat
 • Syddansk Universitet
 • Stiftung Preussischer Kulturbesitz
 • Turkish Ministry of Culture and Tourism
EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.

Gerelateerde artikelen