RICHES Co-creation toolkit
Waag BY-NC-SA

Co-creatie brainstorm toolkit

Waag heeft een (Engelstalige) co-creatie brainstorm toolkit voor cultureel erfgoedprofessionals ontwikkeld, die hen ondersteunt in hun co-creatie proces. De toolkit kan gebruikt worden bij het allereerste begin van een co-creatie traject.

De praktische toolkit loodst je team op een gestructureerde manier door het brainstormproces. De sessies zijn zo opgezet dat je hierin de mogelijkheden onderzoekt van co-creatie binnen je organisatie, de vaardigheden verkent die je hierbij nodig hebt, de mogelijke deelnemers bepaalt en duidelijk omschrijft wat je hiermee wilt bereiken.

De co-creatie brainstorm toolkit bestaat uit diverse onderdelen: een handleiding, een afdrukbare mat, kaarten en canvassen. De toolkit werd ontwikkeld binnen het Europese RICHES project door een team van ons Future Heritage Lab. 

Co-creation brainstorm toolkit

Gepubliceerd

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.