RICHES Co-creation toolkit
Waag BY-NC-SA

Co-creatie brainstorm toolkit

Waag heeft een (Engelstalige) co-creatie brainstorm toolkit voor cultureel erfgoedprofessionals ontwikkeld, die hen ondersteunt in hun co-creatie proces. De toolkit kan gebruikt worden bij het allereerste begin van een co-creatie traject.

De praktische toolkit loodst je team op een gestructureerde manier door het brainstormproces. De sessies zijn zo opgezet dat je hierin de mogelijkheden onderzoekt van co-creatie binnen je organisatie, de vaardigheden verkent die je hierbij nodig hebt, de mogelijke deelnemers bepaalt en duidelijk omschrijft wat je hiermee wilt bereiken.

De co-creatie brainstorm toolkit bestaat uit diverse onderdelen: een handleiding, een afdrukbare mat, kaarten en canvassen. De toolkit werd ontwikkeld binnen het Europese RICHES project door een team van ons Future Heritage Lab. 

Co-creation brainstorm toolkit

Gepubliceerd

project