Stadsmakers en Kate Raworth donut diner
Waag BY-NC-SA

Kate Raworth bezoekt Waag

De Britse econoom Kate Raworth bezocht de Waag om met Amsterdamse stadsmakers en wethouders de toepassing van de Donuteconomie te bespreken. Raworth is in Nederland om tijdens verschillende evenementen met het publiek in gesprek te gaan over haar bestseller 'Doughnut Economics' (2017).

Raworth presenteert een alternatief economisch model waarin economische groei geen doel op zich is maar de toekomst van onze planeet het uitgangspunt is. De 'donuteconomie' staat voor een nieuwe circulaire economie waarbij onze economische activiteiten groeien binnen grenzen. Afgelopen maanden organiseerde Waag meerdere 'Doughnut & Tech Design'-sessies waarin deelnemers werkten aan vraagstukken op het snijvlak van de donuteconomie en technologie.

In de Waag ontmoette Kate Raworth een aantal Amsterdamse stadsmakers en wethouders om ervaringen uit te wisselen en de de toekomst van Doughnut Economics in Amsterdam te bespreken.

Kate Raworth is op de verschillende evenementen aanwezig.

  • Maandag 18 juni legt Kate de Tweede Kamer uit waarom we alternatieven voor het huidige economische systeem nodig hebben.
  • Dinsdag 19 juni presenteert Kate in de Balie, dit evenement is uitverkocht maar is live te volgen via de website.
  • Woensdag 20 juni opent Kate het vijfdaagse stadsfestival WeMakeThe.City.

Gepubliceerd

project

EU official flag

DSI4EU, formally known as DSISCALE, is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no. 780473.