Big Picnic Kickoff in botanical gardens Thessaloniki
Waag BY-NC-SA

Kick-off BigPicnic

Steeds meer culturele (erfgoed)instellingen zijn op zoek naar een herdefiniëring van hun rol in de maatschappij. Dat geldt ook voor de 15 botanische tuinen in Europa en Oeganda die partner zijn in het nieuwe Europese project Big Picnic. In dit project begeleidt Waag botanische tuinen bij het ontwikkelen van vaardigheden in co-creatie, zodat zij zelf een verandering teweeg te kunnen brengen in hun organisaties, met hun publiek en partners. 

Om de principes van co-creatie makkelijker te kunnen introduceren is een maatschappelijk thema dat voor alle partners relevant is centraal gezet: ‘food security’. Botanical Gardens Conservation International (BGCI), de grootste overkoepelende organisatie voor Botanische Tuinen wereldwijd, neemt het voortouw met een zeer maatschappelijk betrokken missie. De tuinen hebben door hun deelname aan BigPicnic expliciet de keuze gemaakt om in navolging van BGCI een voortrekkersrol in te nemen in het debat met Europese (en Oegandese) burgers en voedselconsumenten: hun publiek.

In de komende drie jaar zullen wij verslag doen van de organisatieveranderingen bij de tuinen en hun ecosysteem. Omdat de 15 tuinen in het project allen een andere sociale en culturele context kennen, kan dit bijzondere inzichten en verhalen opleveren. De situatie in Noorwegen is niet te vergelijken met die in Oeganda of Spanje, tuinen verbonden aan universiteiten hebben andere beperkingen en mogelijkheden dan private tuinen en het moeilijk te bereiken publiek is voor elke tuin anders. Maar ze delen ook kennis, inzichten en ervaringen – en dat is leerzaam voor hen, ons en het publiek. 

Het is aan iedere tuin zelf wat voor hun context het meest relevant, of haalbaar is om aandacht op te richten in BigPicnic. Uiteindelijk is het betrekken van burgers en stakeholders bij het ontwerp van deze insteek waar het ons om gaat. Tijdens de kick-off in Thessaloniki zijn wij, met de tuinen, gestart met reflecteren op henzelf en op hun publiek. Wat voor organisatie is hun tuin? Welke kennis hebben ze in huis? Wie zijn de partners en stakeholders? Hoe staan zij en de tuin in de maatschappij, en wat vinden zij belangrijk? Wie willen de tuinen bereiken en waarom? En wat weten ze eigenlijk al over dit beoogde publiek? 

Een organisatie verander je natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Big Picnic is een driejarig project, wat ons in staat stelt veranderingen getrapt te introduceren: enkele tuinen zullen in het eerste jaar het voortouw nemen waardoor zij in latere stadia andere tuinen kunnen adviseren. Uiteindelijk zullen alle tuinen van Big Picnic het traject van co-creatie ingaan, aangepast op hun eigen context, en gebruik makend van elkaars kennis en ervaring. 

Met de kennis over hun eigen organisatie en publiek die tijdens de kick-off is losgeweekt paraat, werken we nu toe naar het volgende grote event: een tweedaagse trainingssessie in oktober waarin we samen met de tuinen co-creatie strategieën ontwikkelen voor hun eigen missie rond ‘food security’. We geven de tuinen de middelen en kennis in handen om een duurzame organisatieverandering in gang te zetten, met hulp van publiek en stakeholders. 

Zoals we eerder in projecten als RICHES en Planten voor de Toekomst hebben laten zien is het voor ons belangrijk dat maatschappelijke organisaties, zoals botanische tuinen, beter inzicht krijgen in wat er voor vragen in de maatschappij spelen – en hoe ze daar met hun eigen agenda op in kunnen haken. Welk publiek heeft nieuwe inzichten? Waar liggen kansen? En hoe zorgen ze ervoor dat ze de meest uitgekauwde ideeën ontstijgen, en insteken op nieuwe niveaus?

We kijken uit naar een bijzonder en inspirerend project de komende drie jaar, met gemotiveerde partners in Europa en Oeganda.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 710780.