BigPicnic co-creation in Amsterdam
Waag BY-NC-SA

Aanbevelingen uit het BigPicnic project

Op het afsluitende BigPicnic Festival in Madrid zijn de eindresultaten gepresenteerd uit het project, in de vorm van een serie (Engelstalige) aanbevelingen voor beleidsmakers en wetenschaps-communicators/educatief medewerkers.

Voedselproductie, duurzaamheid en klimaat, participatie, onderwijs en organisatieontwikkeling bleken stuk voor stuk belangrijke onderwerpen te zijn in het kader van het project en voedselveiligheid. De rode draad die al deze afzonderlijke gebieden verenigt, is erfgoed en de rol die voedsel speelt in onze individuele levens. Om de voedselveiligheid aan te pakken, moet het erfgoed en zijn overkoepelende invloed in alle aspecten van het debat worden erkend.

Er zijn zes BigPicnic-beleidsinstructies ('policy briefs') geformuleerd. Vier zijn erop gericht beleidsmakers te ondersteunen bij het vormgeven van toekomstig voedselbeleid en financieringskaders en twee proberen informele leeromgevingen te ondersteunen om het leerpoces dat gedurende het project is ontstaan in de praktijk toe te passen.

Om te benadrukken waar BigPicnic-bevindingen verband houden met bestaande kaders en lacunes in het huidige beleid te verlichten, brengt elke beleidsbrief de BigPicnic-aanbevelingen in kaart met de meest relevante doelen van de Verenigde Naties en de 2030-prioriteiten van de Europese Unie.

De aanbevelingen zijn (gratis) te downloaden en zeer toegankelijk opgeschreven.

BigPicnic recommendations
BigPicnic recommendations

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 710780.