Digitale Identiteit visual
Waag BY-NC-SA

Kun je online kenbaar maken wie je bent en wat je wilt?

In het kader van het Digitale Identiteitslab publiceert Waag 'Digitale Identiteit: een nieuwe balans'. De centrale vraag in deze uitgave is:

Kun je online kenbaar maken wie je bent en wat je wilt?

Of hebben we onszelf veroordeeld tot technologie die ondoorzichtig, onbetrouwbaar, onveilig en onvoldoende is?

Met een brede groep betrokkenen hebben we dit de afgelopen maanden onderzocht in het Digitale Identiteitslab. De uitkomsten hiervan hebben we verzameld in een publicatie en samengevat in een wegingskader.

Download een exemplaar (pdf)

Het wegingskader heeft tot doel gezamenlijk en geordend na te kunnen denken over ethiek, waarden en normen voor Digitale Identiteit. Het wil bijdragen aan het debat en de visievorming op dit onderwerp en streeft naar een integere toepassing van nieuwe technologie in de maatschappij door inzicht te geven in ethische dilemma’s en mogelijke strategieën om hiermee om te gaan.

Het wegingskader Digitale Identiteit:

  • ordent de input uit het Digitale Identiteitslab en combineert dit met bestaande frameworks voor waarden en technologie;
  • geeft een kader waarin technische requirements logisch en herleidbaar volgen uit een set waarden en normen.

Het wegingskader is bedoeld voor de deelnemers van het Digitale Identiteitslab en alle medewerkers van overheden, bedrijven en organisaties die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van digitale identiteit en het delen van persoonlijke data.

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.