FabSchool Kids: leren door te maken
Waag BY-NC-SA

Leren door te maken

Maakonderwijs staat volop in de belangstelling. In het maakonderwijs leren kinderen programmeren en coderen, dingen maken, uitvindingen doen: veel meer met hun handen werken in plaats van met hun hoofd.

Amsterdam is het nieuwe schooljaar begonnen met een conferentie over onderwijsvernieuwing: Scratch Amsterdam 2015. Arjan van der Meij, natuurkundeleraar en warm pleitbezorger van meer maakonderwijs op school, was tijdens de eerste dagen van de conferentie op bezoek bij Radio 1. Een paar citaten: "Je weet niet wat er uit gaat komen, en dat ongewisse maakt het spannender en creatiever. Het zorgt ervoor dat ze zelf iets kunnen bedenken dat de wereld beter maakt. De vraag is: wat wil je bereiken met onderwijs? Hierdoor durven leerlingen meer, ze kunnen meer".

Volgende maand start ook onze serie FabSchool Kids in de Waag weer, maakonderwijs in optima forma voor groep 7/8 van het basisonderwijs. De 71 kinderen die hier vorig schooljaar aan mee hebben gedaan zijn zonder uitzondering allemaal heel enthousiast. We hebben een boekje gemaakt dat een goede indruk geeft van FabSchool Kids: leren door te maken.

Het boekje is gratis te downloaden als pdf.

Gepubliceerd

project