Lesaanbod minor Open Design gepubliceerd

We hebben het lesaanbod van de minor Open Design, die sinds september 2013 wordt aangeboden aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, in een document gepubliceerd onder een Creative Commons licentie.

Open Design is een ontwerpbenadering waarbij product en proces open gedeeld wordt met anderen. Studenten uit verschillende studierichtingen kunnen in de eerste drie jaar van hun studie kennis maken met Open Design principes via een serie keuzevakken. In het vierde jaar kunnen ze zich in het onderwerp verdiepen door de minor te volgen.

Met het vrijgeven van dit lesprogramma onder een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen licentie (BY-SA) hopen we anderen te stimuleren aan de slag gaan met de Open Design benadering in het kunst- en ontwerponderwijs. Dit document geeft inzicht in de opbouw en de thema’s die aan bod komen in het full-time minor programma.

Download de pdf

Gepubliceerd

project