Open Design Minor van start

Sinds 2012 werken Waag en de Willem de Kooning Academie (WdKA) samen aan de ontwikkeling van een Open Design Minor. Open Design is een nieuwe ontwerpbenadering waarbij je als ontwerper het ontwerpproces en product openstelt voor de gebruiker. Het proces wordt ondersteund door o.a. 3D-printen en open source hardware. Lees meer in ons boek Open Design Now. In september 2013 is de eerste Minor van start gegaan aan de WdKA met een groep vierdejaars studenten uit verschillende studierichtingen.

Downloadable exhibition
In het eerste kwartaal maken studenten kennis met Open Design principes en mogelijkheden. Studenten werken aan een ‘downloadable exhibition’, waarin ze hun eigen interpretaties maken van werken uit het Boijmans van Beuningen museum. Hierbij maken ze gebruik van digitale fabricage machines. De expositiestukken worden tentoongesteld, en het ontwerpproces en de design files worden online gedeeld. Bij deze opdracht staat de eigen artistieke ontwikkeling van de student centraal.

Praktijkonderzoek
Het tweede kwartaal richt zich op Open Design in de context van maatschappelijke innovatie. Open Design wordt hierbij ingezet als aanpak om complexe problemen op te lossen. Het centrale ontwerpvraagstuk in dit kwartaal komt uit de praktijk van Waag. In dit kwartaal onderzoeken studenten welke rol ze in kunnen nemen in een open ontwerpproject, en hoe ze zich vanuit hun specifieke expertise kunnen verhouden tot andere ontwerpers.

Is de Open Design Minor iets voor jou?
In de minor ontdek je wat het nieuwe veld Open Design betekent voor jou als ontwerper. Je gaat aan de slag met aansprekende ontwerpopdrachten en ontdekt wat voor mogelijkheden open werkplaatsen zoals FabLabs je bieden. In een intensief programma van een half jaar onderzoek je welke positie/rol je in Open Design kan innemen en hoe je in een open omgeving je auteurschap kan ontwikkelen.

De minor is in eerste instantie bedoeld voor studenten WdKA (Vormgeving, ABK, DBKV), CMD en IPO. Voor enthousiaste ontwerpstudenten van andere opleidingen wordt per aanmelding besproken hoe/of je kan instromen.

Gepubliceerd

project