De Open Design Minor was een samenwerking met de Willem de Kooning Academie (WdKA) en Creative Commons NL. Het doel hiervan was om open design principes een plek te geven in de vorming van nieuwe ontwerpers.

Creative Commons Nederland werkte samen met Waag in 2013 aan een educatief programma rondom Open Design, zodat de mogelijkheden van CC-licenties en design een meer structurele plek konden krijgen binnen de curricula van de opleidingen. De lesstof werd onder een CC-licentie beschikbaar gemaakt, zodat de minor ook elders in onderwijscurricula opgenomen kon worden. Vanaf 2013 konden de eerste studenten van de WdkA de minor kunnen volgen, de resultaten daarvan waren o.a. te zien in een 'Downloadable exhibition'. Het lesaanbod is in maart 2014 (zie: publicaties) gepubliceerd.

Met de minor Open Design, introduceerden Waag, Creative Commons Nederland en de WdKA een nieuw ontwerpdiscours voor kunst- en designonderwijs.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

1 nov. 2012 - 31 mei 2014

Links

Publications

Partners

  • Willem de Kooning Academie (WdKA)
  • Creative Commons Nederland

Financiers

  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie