Maakplaats 021 in cijfers

In de Maakplaatsen, op acht verschillende locaties van de OBA in Amsterdam, kunnen kinderen en hun gezinnen langskomen om alles te leren over digitale fabricage. Wat denk je van het maken van je eigen lampje, een knikkerbaan maken of meewerken aan hoe Amsterdam er over honderd jaar uit moet zien? In de Maakplaatsen, een samenwerkingsverband tussen Waag, Hogeschool van Amsterdam en Pakhuis de Zwijger, kunnen kinderen leren uitvinder te worden.

2019 was een goed jaar voor Maakplaats 021: er openden drie nieuwe locaties, waardoor er nu in totaal acht Maakplaatsen zijn in Amsterdam. Hieronder zie je waar de Maakplaatsen zich bevinden.

Nog meer cijfers:

  • In 2019 namen 43 scholen 2.830 leerlingen mee naar de Maakplaatsen.
  • Er waren 28 trainingsbijeenkomsten met 302 deelnemers.
  • Er werden circa 650 naschoolse programma's georganiseerd, waaraan 8.343 kinderen meededen.

Bekijk hier alle cijfers van de Maakplaatsen in 2019:

Maakplaats 021 in cijfers

 

Maakplaats 021 is een initiatief van OBA, Waag, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam, en komt tot stand met financiële steun van Gemeente Amsterdam (EZ). Tevens is Maakplaats 021 onderdeel van DOIT.

DOIT 

De activiteiten op de Maakplaatsdag zijn onderdeel van het DOIT-project van Waag. DOIT is een Europees project in het kader van empowerment en educatie van jongeren. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale innovatie, digitale fabricage, programmeren en ondernemersvaardigheden, via onder meer online toolboxen voor kinderen en begeleiders, training van begeleiders en regionale pilots in tien verschillende landen.

DOIT

Het project DOIT is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 770063.

Thumbnail