Masterclass GATE Education

In 2012 werd het project Game Research for Training and Education (GATE) afgerond en zijn de resultaten gepubliceerd. Om de beleidsmakers en beslissers in de verschillende domeinen hierover te informeren en te inspireren, organiseerden wij op donderdag 19 april in samenwerking met TNO en de HKU een GATE onderwijs bijeenkomst. Vanuit het Creative Learning Lab was ik verantwoordelijk voor een masterclass onderwijs. Deze bijeenkomst vond plaats op de faculteit Kunst, Media en Technologie van de HKU in Hilversum.

Een select gezelschap van schooldirecteuren en onderwijsontwikkelaars nam deel aan de masterclass, die in het teken stond van ‘The State of the Art van Games in het Onderwijs’. Onderzoeker en nieuwe media specialist Alex Gekker gaf een boeiende lezing over wat games eigenlijk zijn, wat de groei van de (digitale) gaming industrie voor gevolgen heeft op de maatschappij en waar de kansen voor het onderwijs liggen. De deelnemers dachten enthousiast mee over zijn bevindingen.

De daaropvolgende lezingen brachten de theorie van Gekker steeds dichter bij de praktijk. Ik gaf vanuit het Creative Learning Lab een kort overzicht van games die reeds in het onderwijs ingezet worden en ik liet zien hoe deze binnen een curriculum kunnen passen. Mijn collega Marieke Hochstenbach gaf de deelnemers een inkijkje in het ontwikkelingstraject van de pilot in het onderwijs, de Spelfabriek. Ook de overige pilotprojecten die tijdens GATE ontwikkeld zijn, onder andere door TNO en HKU, werden kort toegelicht.

Bordspellen maken

De net opgedane kennis werd vervolgens door de deelnemers ingezet tijdens een werksessie ‘bordspellen maken’, waarbij ze gebruik konden maken van speelborden die met de lasercutter waren vervaardigd en speelstukken die, op bestelling, door de meegebrachte 3D-printer konden worden uitgeprint. Het harde werken van de deelnemers heeft onder andere een erg mooi rekenspel opgeleverd. Tijdens de werksessie werden bovendien de lezingen enthousiast nabesproken en bediscussieerd.

Over het project GATE

In 2007 werd het project GATE: Game Research for Training and Entertainment, opgestart. In dit project werkten Waag, TNO, de Universiteit van Utrecht en HKU-KMT gezamenlijk aan de ontwikkeling van kennis, nieuwe inzichten en technologieën die zowel binnen de entertainment-sector als de serious gaming industrie ingezet kunnen worden. GATE bracht vijf pilotprojecten voort in de domeinen veiligheid, zorg en onderwijs. Waag ontwikkelde twee van de vijf pilots: Scottie in het domein zorg en StoryBOX/Spelfabriek in het domein onderwijs.

Gepubliceerd

Auteur

Meia Wippoo

projecten