Spelfabriek maakte taalonderwijs in spelvorm mogelijk. Leerlingen leren zichzelf uitdrukken door fysiek woorden en concepten te verbinden aan hun dagelijks leven. Uit onderzoek is gebleken dat het resultaat van het taalonderwijs op de basisscholen in Nederland teleurstellend is. Met name de niet-technische aspecten, zoals tekstbegrip, zijn moeilijk te onderwijzen.

De pilot richtte zich op het contextueel taalonderwijs. De Spelfabriek bestaat uit een aantal aanraakbare, technologisch verrijkte objecten die spelenderwijs leren mogelijk maken. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd om taal te onderzoeken, in een methode die een brug slaat tussen formeel en informeel leren. Spelfabriek stimuleert het gebruik van de zintuigen en creeërt voor docenten van groep 3 in het basisonderwijs een flexibele, fysieke omgeving waarmee leerlingen taalonderwijs krijgen met behulp van interactieve objecten.

Interactieve blokken

De Spelfabriek vormde een toegankelijke en intuïtieve spelomgeving voor taalonderwijs. Spelomgevingen bieden een veilige en spannende omgeving voor experiment en het ontdekken van de wereld. Door het spelen worden cognitieve- en gedragsprocessen aangesproken, zoals het probleemoplossend vermogen, de ontwikkeling van de woordenschat en sociale vaardigheden.

Spelfabriek heeft een toegevoegde waarde voor zowel leerling als docent door ze een innovatief leermiddel in handen te geven. Leerlingen kunnen woorden en concepten verbinden aan hun dagelijks leven, door blokken te gebruiken met displays, sensoren en andere elektronica.

Prototyping

Prototyping was een belangrijk onderdeel van het designproces. Door concepten snel om te zetten in fysieke modellen konden nieuwe ideeën worden gegenereerd en geëvalueerd. Dit leidt uiteindelijk tot een volledig functioneel prototype dat kan worden ingezet in de klas.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het GATE project, ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Nationaal Regieorgaan voor ICT-Onderzoek en -Innovatie (ICT Regie). De werktitel voor Spelfabriek was StoryBOX.

Project duration

29 apr. 2010 - 29 feb. 2012

Links

Publications

Partners

  • Uva -ILO
  • Radboud Universiteit
  • HKU
  • Basisschool Piet Hein
  • De Kleine Kapitein
  • Marloeke van der Vlugt

Financiers

  • NWO