Scottie was een interactieve spelvorm voor kinderen die noodgedwongen gescheiden zijn van hun familie en vrienden. Scottie maakte spelen en communicatie op afstand mogelijk op een impliciete en affectieve manier. Computers en telefoons beperken zich tot het gebruik van verbale of tekstuele communicatievormen. Affectieve communicatie en het gevoel op afstand verbonden te zijn komt tot stand dankzij het samen kunnen spelen.

Scottie werd verder ontwikkeld binnen de innovatieve zorgpilot van GATE (Game Research for Training and Entertainment). Het doel was om de mogelijkheden van virtuele persoonlijke relaties te verkennen door spelvormen met fysieke objecten. De doelgroep wordt hierbij gevormd door kinderen in het ziekenhuis in de leeftijd van tien tot vijftien jaar, hun familie en vrienden. De eerste uitdaging was een speels communicatiemiddel te ontwikkelen, de tweede uitdaging is om te onderzoeken of Scottie daadwerkelijk de verbondenheid tussen kinderen in het ziekenhuis en hun geliefden kan bevorderen.

Prototyping

Prototyping vormde een onlosmakelijk onderdeel van het ontwerpproces, niet alleen om ideeën te evalueren met gebruikers, maar ook als inspiratie voor de ontwerpers bij het ontwikkelen van nieuwe interactievormen. Het uiteindelijke Scottie-prototype is een geabstraheerde menselijke vorm. Het representeert familie of vrienden en heeft zelf een vriendelijke uitstraling. Scottie maakt twee spelvormen mogelijk, een door middel van lichtpatronen en een ander met geluidpatronen.

Grootschalig gebruik

Aangezien de eerste testresultaten positief waren, wordt de opschaling van het project een serieuze optie. Daartoe werd het gebruikersonderzoek met enige maanden verlengd. Een aangepaste versie van de methodologie die wordt gehanteerd door de TU Delft ('Experience Sampling') wordt toegepast waarin gevoelens en emoties in real-time worden onderzocht.

De verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten werden geanalyseerd en gedissemineerd. Daarnaast werden mogelijke businessmodellen onderzocht en naar partners gezocht, waarbij een plan wordt gemaakt voor de productie en distributie van Scotties. Hierbij werd samengewerkt met TNO in een onderzoek naar (sociale) exploitatiemodellen voor GATE projecten.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het GATE project, ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Nationaal Regieorgaan voor ICT-Onderzoek en -Innovatie (ICT Regie).

Onderzoek Scottie voor ouderen

Scottie is getest bij chronisch zieke kinderen, die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven, ver weg van hun vertrouwde thuisomgeving. Daarnaast is een kleine test gedaan bij de doelgroep van ouderen die voor langere tijd in een zorginstelling verblijven en hun naasten. De overeenkomst tussen beide doelgroepen is de langdurige afwezigheid en het gemis van het contact met de sociale omgeving. De resultaten van de test en de reacties uit het veld waren dusdanig positief dat Waag in samenwerking met Hogeschool Windesheim een uitgebreider gebruikersonderzoek heeft uitgevoerd bij ouderen (70+).

Project duration

30 aug. 2007 - 31 mrt. 2010

Links

Publications

Partners

  • TNO
  • HKU
  • TU Delft
  • Stichting CliniClowns Nederland

Financiers

  • NWO