Buurt met mensen, bomen en huizen met zonnepanelen
Nationaal Klimaat Platform ©

Meer draagkracht voor de energietransitie

Maatschappelijke initiatieven kunnen een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Helaas is dat met de huidige regels en praktijken nog niet werkbaar. Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) vroeg Waag Futurelab om samen een verkenning te doen naar een nieuwe samenwerking tussen overheid en maatschappelijk initiatief. Waag Futurelab heeft dit onderzoek in samenwerking gedaan met Energie Samen, Klimaatstichting HIER, LSA Bewoners, Buurkracht, Natuur en Milieufederaties, Energie A16, Energie van Rotterdam, Warm Heeg en Zuiderlicht. 

"Wat is er nodig om maatschappelijk initiatief de ruimte te geven dat zij in 2050 voor minimaal 50% bijdraagt aan de opwek voor de gebouwde omgeving en particulier vervoer?" Deze gedroomde toekomst is onderzocht door middel van co-creatiesessies, interviews en deskresearch. Deze publicatie brengt in kaart wat er goed gaat en wat aandachtspunten zijn op gebied van de governance, sociale structuur, juridische kaders, financiële instrumenten en technologie. Daarnaast zijn voorwaarden opgesteld om de civiele sector stevig te positioneren ten opzichte van de publieke en private sector.

Deze verkenning vormt de basis voor het Programma Maatschappelijk Initiatief waar het Nationaal Klimaat Platform aan werkt. Dat programma zal worden voorgelegd aan het nieuwe kabinet.

 

Download het rapport

 

Download de samenvatting van het rapport