Waag bij Philadelphia zorg care
Philadelphia ©

Naar nul medicatiefouten in zorginstellingen

De afgelopen twee dagen werkten Paulien Melis en Sanne Muiser van Waag mee aan de tweedaagse zoektocht van Philadelphia, dat verschillende zorginstellingen door heel Nederland heeft voor mensen met een beperking. Er werd gezocht naar manieren om toe te werken naar een disruptief doel: in 2023 wil Philadelphia dat er in al haar instellingen nul medicatie-incidenten plaatsvinden. In Van Berlo te Eindhoven werkten ze samen met organisaties als Mandeville Academy en Triple aan het vormen van ideeën die hieraan gaan bijdragen.

Care bij Van Berlo Philadelphia

In zorginstellingen vinden soms incidenten plaats met medicatie. De afgelopen jaren groeit dit aantal. Daarom worden werkprocessen en cultuur onder de loep genomen, net als de digitalisering van het administratie- en registratieproces, de manieren waarop systemen tussen verschillende organisaties met elkaar kunnen samenwerken, en de samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Daarnaast wordt ook de manier waarop medicijnen ingekocht worden onder de loep genomen.

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

Made4You is gefinancieerd vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder overeenkomst no. 780298.