Proeftuinen van start

Eindelijk is het zo ver: de ‘proeftuinen’ zijn officieel van start gegaan. De proeftuinen zijn co-creatie labs waarin Waag en medewerkers van de verschillende botanische tuinen in Nederland gezamenlijk nieuwe publiekstoepassingen verkennen. Binnen de proeftuinen wordt op een speelse manier nagedacht over de mogelijke vormen waarin de kennis over planten en biodiversiteit beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, op een manier die past bij deze tijd.

Doel van de proeftuinen is een actief en betrokken publiek te creëren dat zich bewust is van het belang van planten voor duurzaamheid, het functioneren van ecosystemen, de voedselveiligheid en de kwaliteit van het leven, naast – uiteraard - het onder de aandacht brengen van de schoonheid van de tuinen zelf.  Een proeftuin bestaat uit een reeks van zes wekelijkse ontwerpsessies, met deelnemers uit verschillende disciplines van de botanische tuinen, uit de developer community en uit het (bestaande en gewenste) publiek van de tuinen. In totaal zullen in 2013 en 2014 drie proeftuinen georganiseerd worden waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. 

Dinsdag 20 augustus was de eerste proeftuin-dag in het von Gimborn Arboretum in Doorn. Naast Dick van Dijk, Helma van Rijn en Bert Spaan van Waag, namen 13 medewerkers (directeuren, collectiebeheerders en vrijwilligers) uit de tuinen deel vanuit het hele land.

Ter voorbereiding op de proeftuin hadden de deelnemers hun tuin in kaart gebracht met daarop markeringen als ‘verborgen schat’, ‘vergeten tijd’, het ‘mooiste verhaal’, het ‘epicentrum’, etc. en een logboekje m.b.t. bezoekers en hun gedrag bijgehouden. Doel daarvan is dat de deelnemers, naast elkaar, elkaars tuin en verhalen beter leerden kennen.

Tijdens deze eerste proeftuin-dag hebben de deelnemers onderzocht welke verhalen zich lenen om het publiek te betrekken, en welke vertelvormen daarvoor geschikt zijn. Met ambigue objecten gingen zij de tuin in en bedachten zo vele nieuwe toepassingen om verhalen te vertellen. Iedere deelnemer kiest als huiswerk een aansprekend idee en werkt deze uit op een bierviltje – een goed idee past immers op de achterkant van een bierviltje- en worden de komende tijd verder gekoesterd, gefilterd, en uitgewerkt.

Volgende week verdiepen wij ons gezamenlijk in het publiek van de tuinen. Alvast voor in de agenda: de laatste proeftuin op 26 september worden de ontwikkelde ideeën gepresenteerd en geëvalueerd met publiek. In de Hortus Arcadie in Nijmegen.

Het kader van de proeftuinen wordt gevormd door het project ‘Planten voor de Toekomst’, dat ondersteund wordt met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Gepubliceerd

Auteur

Helma van Rijn

project