De waarde van verbondenheid omslagbeeld
Waag BY
De waarde van verbondenheid
Waag BY

Publicatie sociale verbondenheid

Onze ervaringen in diverse projecten vormen de basis voor een nieuwe publicatie over sociale verbondenheid: De waarde van verbondenheid; Ontwerpen voor ‘healthy aging’. We houden de eigen leerervaring tegen het licht en definiëren uitgangspunten voor toepassingen op het gebied van sociale verbondenheid. En we introduceren het ‘User Value Canvas’, een middel om de wensen en behoeften van eindgebruikers systematisch in kaart te brengen voor verdere conceptontwikkeling.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met sociale innovatie voor senioren en wil weten hoe ICT ingezet kan worden om sociale interactie te vergroten. Het boekje is geschreven door Dick van Dijk (Urban Reality Lab) en Sabine Wildevuur (Creative Care Lab), met medewerking van Astrid van Roij-Lubsen. We hebben de uitgave uitgebracht onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding-GelijkDelen.

De uitgave kan als pdf worden gedownload.

Deze publicatie is mede tot stand is gekomen door ondersteuning van Het Fonds Sluyterman Van Loo en stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor).