Apps for Amsterdam
Waag BY

Rapportage Apps for Amsterdam

In het kader van het Europese samenwerkingsverband 'Open Cities' heeft Waag een rapportage samengesteld over de eerste Nederlandse 'Apps contest', Apps for Amsterdam die begin 2011 werd gehouden. Deze wedstrijd had tot doel om nieuwe (mobiele of web-gebaseerde) toepassingen te ontwikkelen op basis van publieke data van de Gemeente Amsterdam (een van de partners in het project). Uiteindelijke kwamen hier 48 inzendingen uit voort. De wedstrijd volgde het eerder beproefde concept van 'Apps for Democracy' uit de Verenigde Staten.

Om inzicht te krijgen in de resultaten, statistieken en de lessen die we kunnen trekken uit de wedstrijd hebben we een (Engelstalig) rapport samengesteld onder de titel 'Apps for Amsterdam, a city opening up'. Dit rapport is nu beschikbaar als pdf.

Download de pdf

Over Open Cities

Open Cities is een Europees samenwerkingsproject tussen zeven Europese steden (Helsinki, Berlijn, Amsterdam, Parijs, London, Rome en Barcelona) op het gebied van Open Innovatie, Crowdsourcing, Open Data, Glasvezelnetwerken en Open Sensor Netwerken.