HAN - iXperium
Justine van den Berg BY-NC-SA

Samenwerking HAN en Creative Learning Lab

De Faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Waag's Creative Learning Lab zijn vanuit een gedeelde visie op de toekomst van onderwijs en leren een samenwerking aangegaan.

De vraag naar onderwijs op maat, talentontwikkeling, een leven lang leren en een bijbehorend flexibeler onderwijssysteem wordt steeds urgenter, zowel vanuit een economisch perspectief (Nederland een koppositie in kennismaatschappij) als vanuit een maatschappelijk perspectief (uitval, segregatie). Technologie maakt gedifferentieerd en flexibel onderwijs in toenemende mate mogelijk, maar wordt nog sterk onbenut in onderwijs en opleiding.

Creativiteit en innovatie zijn de kracht van West Europa. Om onze welvaart voor de toekomst veilig te stellen, heeft Nederland mensen nodig met vaardigheden voor de 21ste eeuw. Vaardigheden als ondernemerschap, design denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen, bewust burgerschap, maar ook technische vaardigheden als programmeren en 3D modelleren, zijn daarin essentieel. Deze vaardigheden stellen mensen in staat een actieve rol in de samenleving en hun eigen leefomgeving te spelen, en hun maatschappelijke kansen te verbeteren.

ICT en nieuwe media worden voor het onderwijs steeds belangrijker. De toekomstige generaties moeten zich immers kunnen redden in een wereld die in steeds grotere mate digitaal is. Hoe speel je hier als leerkracht op in? Om kinderen goed te kunnen begeleiden, hebben leerkrachten nieuwe vaardigheden, een andere didactiek en een rijke en uitdagende leeromgeving nodig.

De Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft zich met onderwijs- en kennispartners in de regio ten doel gesteld aan het gebruik van ICT in het onderwijs een impuls te geven. De Faculteit Educatie heeft voorts de ambitie om direct en indirect via het professionaliseren van leraren, jongeren op te leiden tot creatieve, ondernemende, ICT-geletterde netwerkers.

Het Creative Learning Lab kijkt naar de rol van creatieve technologie in het onderwijs en de invloed ervan op leerprocessen. Creative Learning Lab ontwikkelt creatieve toepassingen van nieuwe technologie voor het onderwijs en onderzoekt samen met experts uit het onderwijs, de kunsten, de culturele- en de creatieve nieuwe media sector de mogelijkheden van technologie voor het ontwerp van eigentijdse leerervaringen en de ontwikkeling van nieuwe, aantrekkelijke vormen van onderwijs.