Het Centre of Expertise van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Waag gingen in 2014 vanuit een gedeelde visie op de toekomst van onderwijs en leren een samenwerking aan.

De vraag naar onderwijs op maat, talentontwikkeling, een leven lang leren en een bijbehorend flexibeler onderwijssysteem wordt steeds urgenter, zowel vanuit een economisch perspectief (Nederland een koppositie in kennismaatschappij) als vanuit een maatschappelijk perspectief (uitval, segregatie). Technologie maakt gedifferentieerd en flexibel onderwijs in toenemende mate mogelijk, maar wordt nog sterk onbenut in onderwijs en opleiding.

Het HAN Centre of Expertise en het Creative Learning Lab van Waag stonden beide voor maatschappelijke impact waarbij leerkrachten en kinderen eigentijds onderwijs kunnen geven en ontvangen.

Project duration

1 jan 2014 - 31 dec 2015

Publications

Partners

  • HAN Centre of Expertise
  • iXperium