Trendrapport CLL 2014
Waag BY-NC-SA

Creative Learning Lab publiceert trendrapport

Waag's Creative Learning Lab heeft een trendrapport 2014 gepubliceerd. Deze uitgave is het eerste trendrapport van het lab en draagt het thema DIY en maken in het onderwijs.

Creative Learning Lab heeft sinds januari 2014 een samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een onderdeel hiervan is het samenstellen van een trendrapport. De publicatie is beschikbaar als pdf onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijkdelen 4.0.

Uit het trendrapport:

Maken heeft in de huidige digitale wereld een belangrijke, nieuwe plek gekregen. Mede door het Internet en andere technologische vernieuwingen nemen mensen zelf sneller het initiatief om bij te dragen aan en in te grijpen in de samenleving en zo vorm te geven aan hun eigen leefomgeving. Nieuwe maakprincipes zijn ontstaan, gebaseerd op openheid, sociale betrokkenheid en transparantie. En daardoor ook nieuwe beroepen op het grensvlak van de virtuele en fysieke realiteit: de ambachten van de 21ste eeuw. De creatieve industrie kan een bijdrage leveren aan de manier waarop jongeren opgeleid worden voor deze nieuwe beroepen. 

Download een exemplaar (pdf)