Er is een groeiende belangstelling voor urban commons. Dit zijn lokale gemeenschappen waarin mensen hulpbronnen zoals energie, mobiliteit of huisvesting op een duurzame en pro-sociale manier delen en beheren.  

Een uitdaging bij het ontwikkelen, beheren en onderhouden van urban commons is het vertalen van de waarden van de gemeenschap naar een technologisch systeem. Zo’n systeem moet nauwkeurig bijhouden wie wat bijdraagt en op basis van de door de gemeenschap ingestelde regels bepalen welke toestemmingen, beperkingen of consequenties er gehanteerd worden. Digitale platformen en distributed ledger technologies zoals blockchain kunnen een deel van deze bemiddelende rol vervullen en een deel van de afhankelijke relaties en acties automatiseren. Bij de ontwikkeling hiervan moeten ontwerpers afwegingen maken tussen aspecten zoals privacy en transparantie, en individuele en collectieve belangen.  

Charging the Commons is een project waarin het ontwerp van digitale platforms voor resource communities wordt onderzocht. Waag onderzoekt hoe designers van digitale platformen voor resource communities ervoor kunnen zorgen dat hun ontwerp de specifieke waarden van de gemeenschap vertegenwoordigt.  

Als onderzoeksmethode gebruiken we situated design, een benadering van ontwerpen die zich richt op de specifieke context waarin het product of de service zal worden gebruikt. Dit betekent dat ontwerpers rekening houden met de fysieke, sociale, culturele en politieke omgeving waarin het product zal worden geïmplementeerd.

Samen met de consortium partners onderzoeken we verschillende use-cases, waaronder een datacommons in het energiedomein waar huishoudens (met én zonder zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s) energie en energieverbruiksdata met elkaar uitwisselen om samen de beperkte beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet zo eerlijk, transparant, duurzaam en efficiënt mogelijk te verdelen.

Project duration

1 apr 2022 - 1 apr 2024

Links

Team

Financiers