Slim wonen in een living lab

Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig wonen? Dat is de vraag die in de praktijk onderzocht wordt in zogenaamde Living Lab locaties; woningen met geïntegreerde innovatieve technologieën.

Op maandag 3 oktober 2011 werd er een bijeenkomst georganiseerd tussen alle partners van HealthLab, na oplevering van de nieuwe woonlocatie van Amsta, De Keyzer gelegen aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam.

HealthLab

HealthLab is de naam van het initiatief dat tot doel heeft om te komen tot een 'real life' experimenteer omgeving in de Amsterdamse regio op het gebied van Zorg en ICT. Zorginstellingen, kennisinstellingen en de overheid, samen met kleine en grote bedrijven, krijgen binnen het HealthLab project de ruimte om realistische oplossingen te ontwikkelen, voor een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen: hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg waarborgen en de kosten beheersen tegen de achtergrond van de vergrijzing van de bevolking in de komende decennia?

Gepubliceerd

project