Health-Lab gebruikers in beeld
Waag BY

Afsluiting Health-Lab met publicatie

In juli 2013 werd het tweejarige project 'Health-Lab' in Amsterdam afgesloten. Het Health-Lab was een 'real life' experimenteeromgeving op het gebied van Zorg en ICT in Amsterdam.

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch kan technologie een flinke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van de stijgende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Door het persoonlijke karakter van de zorg en de specifieke doelgroep van ouderen worden wel specifieke eisen gesteld aan de het gebruik en de beleving van de technologie. In een 'living lab'-context werd de ontwikkeling van toepassingen getoetst samen met de eindgebruikers en zorg dienstverleners.

In het Health-Lab hebben we diverse prototypen uitgetest, zoals: val- en dwaaldetectie, slimme sensoren, het interactief lichtontwerp tiLumi en een ‘sociale’ game. Het Creative Care Lab inventariseerde de wensen en behoeften van de diverse doelgroepen. Er werd een een interactief schaalmodel van de woning (om het gebruik van de geïnstalleerde sensoren te demonstreren) gemaakt, er werden er diverse workshops georganiseerd en er verscheen een aantal publicaties van het onderzoek.

Ter afsluiting van het project is nu de publicatie 'Innoveren in de zorg samen met de eindgebruiker' verschenen in een Nederlandse (2e herziene uitgave) en Engelstalige editie. In deze uitgave worden de ervaringen en aanbevelingen gedeeld en een overzicht gegeven van wat het Health-Lab heeft opgeleverd. De publicatie is gratis te downloaden als pdf onder een Creative Commons licentie (BY-NC-SA):

Innoveren in de zorg samen met de eindgebruiker (NL editie)

Innovation in health care together with end users (EN edition)

Gepubliceerd

project